№ 1 2016

№ 1 2016 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


Є.Ю. Марушко, Н.М. Руденко, Г.Б. Маньковський, К.А. Ревенко, І.М. Ємець.

Транскатетерна імплантація протеза аортального клапана у хворих з високим хірургічним ризиком: світовий досвід та перспективи застосування в Україні.


Н.Б. Іванюк, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.

Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, відібраних для реваскуляризаційних втручань.


О.Б. Яременко, Н.Х. Іорданова, П.Ф. Дудка, Т.М. Кучмеровська.

Можливості диференційованого підходу до призначення кардіопротекторів у хворих з гострим інфарктом міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST з урахуванням амінокислотного спектра крові.


І.О. Живило, Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко.

Створення загальнодержавного реєстру хворих із легеневою гіпертензією – вимога сучасності?


Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко.

Аналіз поширеності синдрому обструктивного апное сну у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією.


О.С. Сичов, А.О. Бородай.

Функція міокарда і якість життя в пацієнтів з уперше виявленою фібриляцією передсердь.


І.В. Шаніна, Д.Є. Волков, М.І. Яблучанський.

Зміни параметрів електрокардіостимуляції в пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами з різною тривалістю комплексу QRS протягом 6 місяців спостереження.


С.В. Федьків, В.С. Танасічук.

Використання мультидетекторної комп’ютерної томографії для оцінки атеросклеротичного ураження вінцевих артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутніми захворюваннями.


О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, Л.В. Седа, Т.Б. Бевзенко, Ж.В. Малахова.

Ураження серця при системних васкулітах, що асоціюються з антинейтрофільними антитілами.


С. Сагаловські, Т. Ріхтер.

Кальцифікація судин і остеопороз: від розуміння єдності клітинних та молекулярних механізмів до пошуку молекул як потенційних мішеней для терапії.


H. Heidbuchel, P. Verhamme, M. Alings, M. Antz, H.-C. Diener, W. Hacke, J. Oldgren, P. Sinnaeve, A.J. Camm, P. Kirchhof.

Оновлені практичні настанови Європейської асоціації серцевого ритму щодо застосування вітамін К-незалежних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Частина 1.


Перелік статей, опублікованих в «Українському кардіологічному журналі» у 2015 р.


До відома авторів.