№ 1 2018

№ 1 2018 рік
Український Кардіологічний Журнал
Науково-практичний журнал
Передплатний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


В.Й. Целуйко від імені групи лікарів – учасників дослідження

Реалії лікування артеріальної гіпертензії в Україні: результати когортного дослідження СИСТЕМА-2


О.М. Пархоменко, О.І. Іркін, Я.М. Лутай, С.П. Кушнір, Д.О. Білий, А.О. Степура, Ю.М. Соколов, М.Ю. Соколов, В.Ю. Кобиляк, О.С. Кривчун

Вплив різних режимів ліпідознижувальної терапії на ефективність ургентної реваскуляризації міокарда та розвиток ремоделювання лівого шлуночка у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST


О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, Б.М. Тодуров

Дисфункція лівого шлуночка перед плановою хірургічною реваскуляризацією. Особливості «сірої зони»


О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай

Фактори, що впливають на ризик розвитку ішемічного інсульту в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження


М.Ю. Колесник, О.М. Камишний, Я.М. Михайловський

Взаємозв’язок поліморфізму генів CYP2C9, CYP4F2, VKORC1 з розвитком геморагічних ускладнень при терапії варфарином у хворих з фібриляцією передсердь: результати одноцентрового річного спостереження


О.С. Сичов, П.Б. Романюк, А.О. Бородай, В.Г. Гур’янов

Вплив частоти скорочень серця на структурно-функціональний стан міокарда та внутрішньосерцеву гемодинаміку в пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанної етіології


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Федьків, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко

Динаміка показників структурно-функціонального стану серця та порушень серцевого ритму в пацієнтів з міокардитом протягом 12 місяців спостереження


Д.А. Мансурова, Л.К. Каражанова, А.Б. Сугралієв

Тромбоз стента в пацієнта з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST з високою залишковою реактивністю тромбоцитів


К.В. Руденко, М.Л. Журавльова, Ф.М. Абдуєва, І.А. Суманова

Клінічний випадок хірургічного лікування обструктивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії за новою методикою операції Ferrazzi


Д.Д. Дячук, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, Т.С. Ласиця

Поширеність факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань в Україні: сучасний погляд на проблему


Підсумки рецензування статей «Українського кардіологічного журналу» за 2016–2017 р.


Перелік статей, опублікованих в «Українському кардіологічному журналі» у 2017 р.


До відома авторів


Пам’яті Нінель Павлівни Строганової

(1930 – 2018)