О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай, Т.В. Гетьман, С.В. Федьків, А.Ю. Рибак.Прихильність до тривалої антикоагулянтної терапії та її контроль у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного походження, оцінка взаємозв’язку цих показників з німими інфарктами головного мозку

Мета роботи – дослідити частоту застосування, ефективність контролю антикоагулянтної терапії (АКТ) і прихильність до неї у хворих з фібриляцією передсердь (ФП) неклапанного походження, оцінити зв’язок зазначених показників з виникненням німих інфарктів головного мозку (НІМ).
Матеріал і методи. У проспективному зрізовому дослідженні взяли участь 135 хворих з ФП неклапанного походження без раніше перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу. НІМ виявлено у 31,1 %, поверхневі НІМ – у 9,6 %, НІМ ≥ 15 мм – у 7,4 %, базальні НІМ – у 21,8 % випадків.
Результати. За даними уніваріантного аналізу групи поверхневих НІМ і НІМ ≥ 15 мм були достовірно пов’язані із середньою швидкістю вигнання із вушка лівого передсердя < 30 см/с (Р=0,01 і Р=0,007 відповідно). Група базальних НІМ була пов’язана із віком ≥ 65 років і кліренсом креатиніну < 90 мл/хв. На момент дослідження тільки 14,5 % хворих мали показник міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) 2–3. У результаті опитування з’ясувалося, що 43,9 % респондентів не знали, що таке варфарин, причому 38,4 % з них були з повторним пароксизмом ФП. Варфарин, на момент дослідження приймали тільки 42,2 % респондентів, а 37,8 % не приймали ніяких антикоагулянтів. Тільки 17,2 % респондентів регулярно контролювали МНВ, а 54,5 % не знали, що це за показник. Крім того, серед хворих, які приймали варфарин, 68,9 % нічого не робили в разі, якщо МНВ був поза межами 2–3. Виявлений достовірний зворотний зв’язок між тривалістю прийому варфарину > 3 міс при МНВ 2–3 на момент дослідження з групою поверхневих НІМ Р=0,03, χ2=4,9 і базальних НІМ Р=0,02, χ2=5,3.
Висновки. НІМ часто трапляються у хворих з ФП. Поверхневі НІМ і НІМ ≥ 15 мм, за умови заперечення атеросклерозу сонних артерій та/або великих артерій шиї, ймовірно, мають кардіоемболічне походження. Хворі з ФП у цілому недостатньо обізнані щодо АКТ, мають неадекватну частоту застосування та низьку прихильність до тривалого прийому і контролю АКТ. НІМ асоціювалися з недостатнім контролем АКТ. Серед хворих з ФП необхідно інтенсивно впроваджувати техніки щодо покращення застосування антикоагулянтів і навчати їх правильному контролю.

Повний текст статті