С.Н. Тиць, О.Г. Гуков, Д.П. Пархомчук, Ю.Г. Перцова.Регіональна система організації та надання екстреної медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом в Луганській області

У статті представлена система організації та надання екстреної медичної допомоги (ЕМП) в Луганській області. Враховуючи регіональні особливості, система надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом передбачає взаємодію всіх ланок системи ЕМП територіального рівня. Застосування телемедичних технологій у системі ЕМП дозволяє координувати ефективність лікувальної тактики на догоспітальному етапі.

Повний текст статті