І.Г. ЛебідьОдноцентрове дослідження хірургічної активності у дорослих із природженими вадами серця: 15-річний ретроспективний аналіз

Проведений аналіз хірургічних втручань показав, що вдосконалення хірургічної допомоги дорослим з природженими вадами серця призводить до збільшення кількості оперованих пацієнтів та оперативних втручань і процедур у них, при достовірному зниженні в три рази летальності (з 1,92 до 0,51 %). Більше 1/3 всіх пацієнтів, яких госпіталізують для проведення оперативних втручань, мають складну комбіновану ваду серця, потребують спеціальної підготовки та знань відповідних фахівців і умов. Зниження відносної кількості хворих з І і ІІ функціональним класом серцевої недостатності за NYHA свідчить, що в цілому дорослі з природженими вадами серця, яких госпіталізують для хірургічного та інтервенційного втручання, – це пацієнти з більш тяжким ступенем декомпенсації, і підходи до надання їм відповідного лікування повинні формуватися, враховуючи більш тяжкий функціональний клас серцевої недостатності. У зазначені періоди реєстрували зниження частки простих вад зі зростанням кількості процедур та операцій на вихідному тракті лівого шлуночка, аортальному клапані та корені аорти. Такі процедури як правило повторні.

Повний текст статті