Т.І. Гавриленко, Н.О. Рижкова, О.М. ПархоменкоМієлопероксидаза та її роль у розвитку ішемічної хвороби серця

Огляд присвячено ролі у розвитку ішемічної хвороби серця мієлопероксидази – ферменту, який секретується лейкоцитами. У найбільшій кількості мієлопероксидаза міститься в нейтрофілах – основних клітинах імунітету, становлячи близько 5 % усього об’єму клітини. Фізіологічна функція мієлопероксидази полягає в знищенні мікроорганізмів і формуванні високореактивних прооксидантів. Оксидантний стрес клітин імунітету (нейтрофілів) у відповідь на інфекційні агенти асоціюється зі змінами ліпідного метаболізму, спрямованого на нейтралізацію токсичного ефекту ендотоксинів. Продукти реакцій, які каталізуються мієлопероксидазою, є сильними окиснювачами (зокрема гіпохлорна кислота), реактивними похідними азоту і вільними радикалами, що ініціюють перекисне окиснення ліпідів і спричиняють модифікацію білків. Мієлопероксидаза швидко абсорбується на поверхні ліпопротеїнів низької щільності, сприяючи формуванню окиснених ліпопротеїнів, здатних індукувати проатерогенні процеси. Мішенню мієлопероксидази є також аполіпопротеїн А1 ліпопротеїнів високої щільності, при окисненні якого знижуються його атеропротективні функції. Наведено дані літератури про рівень і роль мієлопероксидази в плазмі і нейтрофілах периферичної крові при різних виявах ішемічної хвороби серця, а також результати експериментальних праць.

Повний текст статті