М.І. Лутай, І.П. Голікова.Кальциноз вінцевих артерій, аорти, клапанів серця та ішемічна хвороба серця: патофізіологія, взаємозв’язок, прогноз, стратифікація ризику. Частина 1. Патогенез і маркери відкладення кальцію в стінці судини

Оцінка субклінічного атеросклерозу вінцевих артерій (ВА) значно підвищує точність стратифікації серцево-судинного ризику. Кальциноз ВА є незалежним предиктором розвитку ішемічної хвороби серця і значною мірою взаємопов’язаний із серцево-судинною смертністю. Механізм розвитку та патогенез судинної кальцифікації – це активний регульований багатофакторний процес, схожий з мінералізацією кісткової тканини, який відбувається під впливом матриксних протеїнів і регулюється інгібіторами й активаторами кальцифікації (остеопонтин, остеонектин, фібронектин, остеопротегерин тощо). У статті представлено огляд літератури, присвяченої патофізіології й маркерам судинної кальцифікації та їх ролі у розвитку атеросклерозу і кальцифікації ВА.

Повний текст статті