М.Т. Ватутін, Н.В. Калінкіна, О.О. Савченко, А.М. Шевельок, Г.Е. Дегтярьова.Магнітно-резонансна візуалізація в діагностиці гострого інфаркту міокарда

Представлено огляд літератури, що стосується ролі магнітно-резонансної візуалізації (МРВ) у діагностиці гострого інфаркту міокарда та його ускладнень. Описано принципи побудови зображення при використанні різних методик МРВ (Т2-зваженого зображення, контрастної МРВ), особливі акценти зроблено на їх чутливості та специфічності.

Повний текст статті