В.В. Бугаєнко.Статини у первинній та вторинній профілактиці серцево-судинного ризику: новий погляд на стару проблему

У статті наведено дані з первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань з урахуванням європейських рекомендацій 2012 р. Виділено характеристики пацієнтів з дуже високим, високим, помірним і низьким ризиком. Визначено місце статинів у первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями, цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією, в осіб після інтервенційних втручань і у пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.

Повний текст статті