O.P. Guttmann, S.A. Mohiddin, P.M. Elliott.Альманах-2014: кардіоміопатії

Кардіоміопатії – захворювання міокарда, виникнення яких не може бути пояснене порушенням гемодинаміки або ураженням вінцевих артерій. Вони представлені низкою морфологічних (структурних) та функціональних фенотипів, в основі яких можуть лежать генетичні й негенетичні механізми. Провідні тематики публікацій, виданих у 2012–2013 рр., подібні до таких, які висвітлено в Альманасі-2011, а саме: використання (та інтерпретація) генетичного тестування, розробка і впровадження новітніх неінвазивних методів візуалізації, а також використання сироваткових біомаркерів для діагностики й прогнозування. Важливою інновацією, порівняно з даними останнього Альманаху, є розробка більш сучасних, удосконалених моделей прогнозування несприятливих клінічних подій.

Повний текст статті