Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця

S. Islam, A. Timmis
Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця.

Огляд охоплює більше 80 останніх публікацій провідних періодичних видань, присвячених питанням стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС). Висвітлено окремі аспекти епідеміологічної ситуації щодо стабільної ІХС за останні 40 років. Наведено сучасні доказові дані щодо діагностики стабільної ІХС, зокрема за допомогою таких сучасних методів, як магнітно-резонансна візуалізація, комп’ютерна томографія, щодо напрямів ведення пацієнтів з цією патологією – за допомогою оптимальної фармакотерапії та інвазивних методів (таких як стентування вінцевих артерій, коронарне шунтування), а також щодо профілактики виникнення стабільної ІХС. Окремо розглянуто застосування новітніх методів лікування стабільної ІХС: віддаленого ішемічного прекондиціонування та використання ліпідознижувальних препаратів нового покоління. Обговорюється значення низки біомаркерів для прогнозування серцево-судинних подій у пацієнтів зі стабільною ІХС.

Повний текст статті