В.М. Коваленко, О.Б. Кучменко, Л.С. Мхітарян.Молекулярно-генетичні особливості функціонування параоксонази та її значення в розвитку серцево-судинної патології.

Наведено сучасні дані про молекулярно-генетичні та біохімічні особливості функціонування параоксонази та її значення в розвитку патології серцево-судинної системи. Продемонстровано, що ізоферменти параоксонази в організмі виявляють детоксикаційну, антиоксидантну, антиатерогенну, протизапальну, антисклеротичну і кардіопротективну дію, а також беруть участь у функціонуванні імунної системи організму. Враховуючи важливість функцій параоксонази та залученість її до розвитку різних патологічних станів організму, фармакогеномні взаємодії між параоксоназою та різними факторами, здатні впливати на експресію гена та активність ферменту, можуть стати основою для розробки патогенетично обґрунтованих підходів до профілактики й лікування серцево-судинної патології. Розглядається можливість використання показників ферментної активності та генетично обумовлених молекулярних форм ферменту як діагностичних маркерів, асоційованих зі схильністю до розвитку серцево-судинних та інших захворювань.

Повний текст статті