№ 2 2016

№ 2 2016 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


Я.М. Лутай, О.М. Пархоменко, А.О. Степура, О.І. Іркін, Д.О. Білий, О.В. Шумаков, О.О. Сопко, Ю.М. Соколов.

Ендотелійзалежна вазодилатація у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST та відновленим коронарним кровотоком: механізми розвитку та значення для клінічного перебігу захворювання.


С.В. Король.

Шкала оцінки ризику госпітальної летальності STIMUL у пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією ceгмента ST.


О.С. Сичов, А.О. Бородай, Л.Л. Вавілова.

Ремоделювання міокарда після кардіоверсії та предиктори збереження синусового ритму у хворих із персистентною формою фібриляції передсердь неклапанного походження.


О.Є. Березін, O.О. Лісова.

Прогностична цінність серійних вимірювань рівня матриксної металопротеїнази-9, що циркулює, у пацієнтів з гіпертонічною хворобою III стадії.


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, С.В. Федьків, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко, О.В. Дмитриченко.

Дослідження варіабельності серцевого ритму та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією.


О.О. Кваша, І.П. Смирнова, І.М. Горбась, О.В. Срібна.

Динаміка структури ліпідного фактора серцево-судинного ризику протягом 35 років у міській популяції чоловіків.


О.А. Єпанчінцева, Ю.А. Борхаленко, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров.

Оцінювання якості життя в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця.


T. Stulc, R. Ceska, A.M. Jr. Gotto.

Непереносимість статинів: точка зору клініциста.


Г.П. Вережнікова.

Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності.


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай (укладачі), Л.Г. Воронков, М.Г. Ілляш, Д.В. Рябенко, В.Й. Целуйко, А.С. Козлюк.

Діагностика та лікування хвороб перикарда. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України.


H. Heidbuchel, P. Verhamme, M. Alings, M. Antz, H.-C. Diener, W. Hacke, J. Oldgren, P. Sinnaeve, A.J. Camm, P. Kirchhof.

Оновлені практичні настанови Європейської асоціації серцевого ритму щодо застосування вітамін К-незалежних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Частина 2.


Дмитро Деонисович Зербіно.

(до 90-річчя від дня народження)


Ілля Миколайович Ємець.

(до 60-річчя від дня народження)


До відома авторів.