№ 2 2018

№ 2 2018 рік
Український Кардіологічний Журнал
Науково-практичний журнал
Передплатний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


І.Е. Малиновська, О.Б. Кучменко, В.О. Шумаков, Н.М. Терещенко, Л.С. Мхітарян, І.Н. Євстратова, Н.М. Василинчук, Т.Ф. Дроботько

Клініко-біохімічні особливості на різних етапах кардіологічної реабілітації в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда


В.Й. Целуйко, М.М. Дьолог, О.А. Леоненко

Вплив феномена невідновленого кровотоку після черезшкірного коронарного втручання на найближчий та довгостроковий прогноз у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (за результами проспективного дослідження)


О.С. Cичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай

Контроль синусового ритму, прихильність до рекомендацій з антикоагулянтної терапії та ризик серцево-судинної смерті в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження


В.П. Іванов, Т.Д. Данілевич

Антиаритмічна ефективність і безпечність препаратів 1С класу етацизину та пропафенону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою й частими рецидивами фібриляції передсердь


А.В. Максименко, Ю.Л. Кузьменко, М.П. Радченко, А.А. Довгалюк, О.Р. Вітовська

Результати балонної вальвулопластики клапанного стенозу легеневої артерії в пацієнтів першого року життя


В.В. Бугаєнко, Н.Ю. Чубко, О.В. Циж, М.П. Слободяник

Особливості діагностики ішемічної хвороби серця. Хибно позитивні та хибно негативні проби з фізичним навантаженням


Ю.Г. Кияк, М.П. Галькевич, О.Є. Лабінська, О.Ю. Барнетт

Гострий коронарний синдром, зумовлений м’язовим містком: електрокардіографічні та коронароангіографічні ознаки


В.І. Березуцький

Електрокардіографія в діагностиці аритмогенної кардіоміопатії правого шлуночка


До відома авторів