№ 1 2010

№1 2010 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

А.Н. Пархоменко от имени группы исследователей программы ЭСКУЛАП
Особенности ведения больных со стенокардией напряжения в условиях реальной амбулаторной практики в Украине: результаты многоцентрового скринингового исследования

К.М. Амосова, Н.В. Нетяженко, Г.І. Мішанич
Вплив додавання клопідогрелю до терапії ацетилсаліциловою кислотою у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST з біохімічною аспіринорезистентністю на показники агрегації тромбоцитів з різними індукторами та клінічний перебіг захворювання

О.Ю. Бучко
Ультраструктурні зміни моноцитів у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та нестабільною стенокардiєю

Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко від імені учасників дослідження
Досвід лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією за допомогою вітчизняних ліків

К.А. Бобришев, В.В. Коломієць, Є.І. Моргун, О.Є. Супрун, М.І. Зінкович
Натрійуретична функція нирок у хворих на есенціальну гіпертензію з різними типами реакції артеріального тиску на сольове навантаження

М.Р. Икоркин, О.И. Жаринов, Н.П. Левчук, В.А. Бобров
Предикторы сохранения синусового ритма через 6 месяцев после кардиоверсии у пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий

Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, А.Н. Шевелёк
Эктопическая активность миокарда как фактор риска возникновения рецидивов фибрилляции предсердий

В.Б. Симоненко, И.А. Борисов, А.Н. Блеткин, Е.В. Гайдукова, М.Ю. Уйманова, Т.В. Диева, Д.Д. Савичев
Методы хирургического лечения постинфарктной аневризмы левого желудочка, осложненной тромбэндокардитом

О.І. Мітченко, А.О. Логвиненко, В.Ю. Романов
Оптимізація лікування дисліпідемій та порушень вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози

О.О. Кваша, В.І. Казмірук
Залежні від пацієнта фактори незадовільного контролю артеріального тиску у мешканців сільської місцевості

Б.М. Тодуров, М.Д. Глагола, А.В. Хохлов, А.М. Федоренко, М.В. Лукасевич, В.Б. Дем’янчук
Успішна ендартеректомія з правої вінцевої артерії з подальшим аутовенозним шунтуванням

Ю.В. Зинченко
Проаритмогенное действие пропафенона у больных с трепетанием предсердий

В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, Е.Ю. Титов
Приобретенный аортальный стеноз: вопросы этиологии и патогенеза

Н.Ю. Осовська, О.О. Кавацюк
Етіологічні чинники та структурні особливості аневризми аорти у пацієнтів різного віку

Василь Михайлович Корнацький (до 60-річчя від дня народження)

Юрій Миколайович Сіренко (до 50-річчя від дня народження)