№ 3 2010

№3 2010 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь
Холестерин и атеросклероз: традиционные взгляды и современные представления

М.И. Лутай, А.Ф. Лысенко
Анализ медикаментозной терапии ишемической болезни сердца в Украине: результаты исследования PULSAR

Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко, І.М. Марцовенко від імені учасників дослідження
Прихильність до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та її зміни на тлі терапії. Результати відкритого проспективного багатоцентрового дослідження

В.А. Бобров, И.Г. Фирсова
Метаболизм оксида азота и эндотелиальная дисфункция у больных с эссенциальной гипертензией c признаками ремоделирования левого желудочка

Н.М. Середюк, Абу Одех Фараж
Субклінічні пошкодження: жорсткість аорти, високий пульсовий тиск та інші фактори ризику в оцінці ефективності лікування стенокардії з артеріальною гіпертензією

Н.Н. Каладзе, Т.А. Мангилева, С.В. Довченко, Р.В. Лисовская
Вариабельность ритма сердца и ее взаимосвязь с ожирением и уровнем кортизолемии у больных с артериальной гипертензией первой степени

Ю.В. Зинченко
Влияние функционального состояния атриовентрикулярного проведения на эффективность чреспищеводной электрокардиостимуляции при трепетании предсердий I типа

М.І. Загородний, О.О. Казакова, А.С. Свінціцький
Дослідження квантово-фармакологічних властивостей атенололу, метопрололу, пропранололу і карведилолу

Д.Е. Волков, Ю.И. Карпенко, П. Пихл, Дж. Каутцнер
Анатомические особенности кавотрикуспидального истмуса по данным внутрисердечной эхокардиоскопии

О.Й. Жарінов, Я.В. Скибчик, О.М. Грицай
Діагностика ортостатичного синкопе

Д.В. Рябенко
Дилатационная кардиомиопатия: генетические и молекулярные аспекты развития заболевания

Е.П. Свищенко, Л.В. Безродная
Рамиприл в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

В.И. Зайцева
Фармакологические различия между бета-адреноблокаторами: клинические последствия применения карведилола

Євгенія Хомівна Заремба (до 75-річчя від дня народження)

Олексій Павлович Вікторов (до 65-річчя від дня народження)

Іван Михайлович Фуштей (до 60-річчя від дня народження)

Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції “Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні” (в рамках виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)

Резолюція засідання групи експертів з іноваційних технологій у клінічній аритмології Асоціації кардіологів України

Євген Михайлович Нейко (1932–2010)