№ 5 2010

№5 2010 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов, Ю.В. Корнацький, О.С. Гур’єва
Синдром гострої серцевої недостатності у хворих з інфарктом міокарда і збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: особливості клінічного перебігу та прогнозу

А.И. Дядык, В.К. Гринь, А.С. Воробьев, О.И. Столика, Н.Ю. Цыба, С.В. Мальцев, А.Э. Багрий, Е.В. Щукина, В.Б. Костогрыз
Оценка активности маркеров миокардиального стресса в прогнозировании развития постинфарктного ремоделирования левого желудочка сердца

С.В. Валуєва
Предиктори дворічного прогнозу смертності пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого шлуночка, на тлі гіпертонічної хвороби

Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко, Ю.М. Сіренко
Результати опитування лікарів, що лікують пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Л.П. Сидорчук, К.М. Амосова
Вплив тривалого фармакогенетично детермінованого лікування на показники ехокардіографії та геометричні моделі міокарда лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією

О.С. Сычев, Л.А. Шабильянова, А.И. Фролов, Е.В. Могильницкий, О.А. Лобко
Особенности вариабельности ритма сердца у пациентов с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции/трепетания предсердий

Ю.В. Зинченко
Проаритмогенные эффекты антиаритмической терапии при чреспищеводной электрокардиостимуляции у больных с трепетанием предсердий

А.Н. Халилов, А.Б. Бахшалиев, С.М. Каграманова
Влияние различных режимов терапии на показатели центральной гемодинамики, клинические проявления заболевания и качество жизни больных с гипертрофической кардиомиопатией

А.М. Василенко, С.О. Шейко
Залежність між рівнями фактора некрозу пухлини α та еритропоетину в крові у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому

С.В. Федьків
Виявлення післяінфарктних легеневих та тромботичних ускладнень методами рентгенографії та мультиспіральної комп’ютерної томографії

А.Н. Блеткин, И.А. Борисов, В.Б. Симоненко, Д.Д. Савичев
Ремоделирование левого желудочка при осложненных формах ишемической болезни сердца

В.В. Бугаенко, В.В. Товстуха
Статины: совместимость и безопасность при лечении больных c ишемической болезнью сердца

І.І. Чубучна, З.О. Гук-Лешневська
Використання бета-адреноблокаторів та інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту з метою корекції ендотеліальної дисфункції

В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь
Статины и ишемическая болезнь сердца – что дальше?

Б.М. Тодуров, В.Ю. Кундин, О.Е. Нобис
Современные возможности сцинтиграфии миокарда в диагностике поражения миокарда левого желудочка сердца

Резолюція ХI Національного конгресу кардіологів України.