№ 1 2011

№1 2011 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

В.И. Целуйко, Т.В. Мотылевская, И.М. Марцовенко, Н.А. Ополонская
Профилактика тромбоэмболического инсульта при фибрилляции предсердий: стандарты и реальность.

О.С. Сичов, А.О. Бородай
Ознаки тромбоутворення та їх зв’язок із морфофункціональними характеристиками міокарда у хворих із персистуючою формою фібриляції-тріпотіння передсердь.

Ю.В. Зинченко
Влияние антиаритмической терапии на эффективность электростимуляционной кардиоверсии у больных с трепетанием предсердий и длительностью интервала FF на электрокардиограмме менее 220 мс.

М.И. Лутай
Ведение больных с ишемической болезнью сердца и сопутствующей артериальной гипертензией в Украине. Результаты исследования ПРЕСТИЖ.

Н.В. Костюшова
Діагностичне значення сульфгідрильних і дисульфідних груп у хворих з гострим коронарним синдромом.

Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко, Ю.М. Сіренко
Визначення лікарями серцево-судинного ризику у пацієнтів з артеріальною гіпертензією: чи можуть лекції допомогти покращити ситуацію.

Т.А. Мангилева
Особенности вариабельности ритма сердца при проведении теста на толерантность к глюкозе у больных с артериальной гипертензией.

С.Д. Бабляк, В.А. Скибчик, П.Л. Свердан, Д.С. Тимчук
Резистентна артеріальна гіпертензія на тлі метаболічного синдрому: пошук ефективних комбінацій.

Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк, П.М. Бабич
Прогностична значущість суми балів за показником “фізичний компонент здоров’я” анкети якості життя SF-36 у хворих із хронічною серцевою недостатністю ІІІ функціонального класу за NYHA.

В.И. Волков, С.А. Серик
Растворимая форма CD14 при сердечной недостаточности у больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа.

А.М. Василенко, С.О. Шейко
Корекція анемічного синдрому у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю.

Н.М. Коберник
Роль порушень гемоваскулярного гомеостазу в прогресуванні хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку, що перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q.

В.М. Корнацький, І.Л. Ревенько
Медико-соціальні аспекти цереброваскулярних хвороб в Україні.

Б.М. Тодуров, Г.І. Ковтун, А.О. Шмідт, В.О. Шевченко, М.В. Гончаренко, С.І. Машковська, І.М. Кузьміч, О.І. Мараренко, С.О. Шелудько, Т.В. Кропивко, О.В. Шниркова.
Трансплантація серця як метод лікування термінальної стадії хронічної серцевої недостатності.

Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Склянная, Е.В. Михальченко
Синдром ранней реполяризации желудочков.