№ 2 2011

№2 2011 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

М.И. Лутай
Частота сокращений сердца и сердечная недостаточность. Взгляд клинициста.

В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.А. Шумаков, И.М. Горбась, И.Э. Малиновская, В.В. Братусь
Роль системных метаболических нарушений в патогенезе гипертонической болезни и ее исходов.

О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська
Корекція ендотеліальної дисфункції та товщини комплексу інтима – медіа у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом.

К.А. Бобришев
Стан центральної гемодинаміки за різних солереактивних форм есенціальної артеріальної гіпертензії.

Н.Т. Ватутин, Е.В. Склянная, Н.В. Калинкина
Изменения артериального давления в ответ на стресс у молодых лиц в зависимости от психо-эмоционального статуса.

Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк, П.М. Бабич
Прогностична значущість суми балів за показником «психологічний компонент здоров’я» анкети якості життя SF-36 у хворих на хронічну серцеву недостатність ІІІ функціонального класу за NYHA.

Н.І. Бардаченко, О.В. Курята
Ангіографічні ознаки коронарного атеросклерозу і вторинна профілактика ішемічної хвороби серця.

В.О. Шумаков, Л.П. Терешкевич, І.Е. Малиновська, Л.С. Прохна, О.В. Янус
Взаємозв’язок між показниками ендотеліальної функції та результатами фізичного навантаження в ранній післяінфарктний період.

М.М. Долженко, А.Я. Базилевич, Н.М. Носенко
Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на перебіг ішемічної хвороби серця за даними дворічного спостереження.

О.П. Погурельська
Предиктори відновлення функціонального стану хворих, що перенесли інфаркт міокарда, після операції аортокоронарного шунтування.

О.С. Сычев, Е.Н. Романова, Е.В. Могильницкий, Л.А. Шабильянова, А.А. Бородай
Взаимосвязь фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности.

Ю.В. Зинченко, А.П. Степаненко, Вализаде Чари Джафар
Влияние фоновой антиаритмической терапии на эффективность электрокардиостимуляции при изолированном трепетании предсердий длительностью до 7 суток.

В.И. Зайцева, Ю.А. Лучинская
Клиническое исследование бетаксолола у больных с ишемической болезнью сердца и аритмиями.

Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, О.П. Надорак, О.М. Грицай, В.Ю. Кундін, С.І. Машковська, Н.В. Понич
Клінічний перебіг та лікування аритмій серця після операції аортокоронарного шунтування з аневризм-ектомією.

Екатерина Николаевна Амосова

XII Національний конгрес кардіологів України