№ 3 2011

№3 2011 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

І.К. Следзевська, Л.М. Бабій, C.Ю. Савицький, Н.П. Строганова, У.Ю. Остапчук, О.П. Погурельська, Ю.О. Хоменко, Л.Ф. Кісілевич, Я.Ю. Щербак
Оцінка виживання хворих з перенесеним інфарктом міокарда за даними п’ятирічного спостереження.

С.М. Кожухов, О.М. Пархоменко, О.І. Іркін, Я.М. Лутай, О.В. Шумаков
Гостра серцева недостатність у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST та систолічною дисфункцією лівого шлуночка: дослідження частоти виникнення, клінічної і прогностичної значущості.

В.К. Серкова, Ю.Л. Кобринчук, В.А. Романова
Лептин у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом.

В.О. Шумаков, Л.П. Терешкевич, Т.В. Талаєва, І.Е. Малиновська
Значення інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту для ефективності реабілітаційних заходів у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда.

М.М. Долженко, Н.М. Носенко
Проспективне дослідження міокардіальної функції лівого шлуночка після операції аортокоронарного шунтування, поєднаного з аневризмектомією, за даними тканинного допплера.

В.М. Коваленко, Л.С. Мхітарян, Н.М. Орлова, О.Г. Несукай, І.Н. Євстратова, Н.М. Василинчук, С.В. Чернюк
Особливості оксидантного стресу та його основних компонентів в умовах коронарогенних і некоронарогенних захворювань серця.

О.С. Гавриш, Н.В. Шульц, О.Л. Кіндзерська, С.І. Дорофеєва
Енергетичне забезпечення міокарда при хронічній серцевій недостатності некоронарогенного генезу.

О.Г. Купчинська
Динаміка показників гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу за умови епізодичного прийому антигіпертензивних препаратів.

В.М. Корнацький, І.В. Третяк, В.В. Чаплінська
Особливості емоційного стану пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

О.С. Сычев, Л.А. Шабильянова, М.З. Чередниченко, А.И. Фролов, Е.В. Могильницкий, С.В. Лизогуб
Изменение показателей вариабельности ритма сердца у больных с фибрилляцией/трепетанием предсердий на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

Ю.В. Зинченко, А.П. Степаненко, Вализаде Чари Джафар
Влияние фоновой антиаритмической терапии на эффективность электрокардиостимуляции при изолированном трепетании предсердий длительностью более 7 суток.

М.И. Лутай, И.П. Голикова
Влияет ли стентирование на тонус венечных артерий?

О.Й. Жарінов, В.О. Куць, О.М. Грицай
Шлуночковi тахікардії.

В.В. Бугаенко, В.В. Товстуха
Гипертриглицеридемия, цели липидидоснижающей терапии.

Н.Ю. Осовська, В.К. Сєркова, І.А. Поліщук
S-амлодипін як представник нового напрямку фармакотерапії пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Олексій Павлович Вікторов (1945–2011)