№ 6 2011

№6 2011 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

В.Н. Коваленко, М.П. Бойчак, А.Н. Пархоменко, В.Н. Сосницкий, Л.А. Стаднюк, Г.В. Мясников, Т.В. Сосницкая, И.А. Чайковский, Б. Хайлер, А.Р. Сапожников, О.С. Гурьева
Возможности магнитокардиографии в диагностике повреждений миокарда

О.Й. Жарінов, О.С. Сичов, А.М. Гонтар, Л. Надітч-Бруле, Ф.Г. Стег, від імені наукового комітету та українських учасників дослідження RealiseAF
Профіль серцево-судинного ризику та лікування фібриляції передсердь в українській популяції міжнародного оглядового дослідження RealiseAF

Ю.В. Зинченко
Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении одного года после кардиоверсии

Ю.Н. Соколов, М.Ю. Соколов, В.И. Чубко, А.Ю. Сиренко, М.И. Студзинская
Отдаленные результаты стентирования у пациентов с хроническими симптоматическими окклюзиями коронарных артерий

В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, С.О. Строкова
Вплив прихильності до лікування на віддалений прогноз у хворих, що перенесли інфаркт міокарда

Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, М.В. Шиманко, А.О. Максаков, Хоррам Сохраб
Ротационная ангиография с трехмерной реконструкцией при стентировании почечных артерий

А.В. Ушаков, В.И. Садовой, Е.М. Доля
Раннее постинфарктное ремоделирование сердца и сывороточные уровни С-реактивного белка, трансформирующего фактора роста Β, фактора роста гепатоцитов

Л.Г. Воронков, Т.В. Наземець, А.В. Ляшенко, Т.І. Гавриленко
Виживання пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю залежно від вихідного рівня циркулюючого амінотермінального фрагмента промозкового натрійуретичного пептиду та від його динаміки за період лікування декомпенсації кровообігу

Е.А. Матова, С.В. Павленко, Е.П. Свищенко, Л.А. Мищенко
Десятилетняя динамика показателей диастолической функции левого желудочка у больных с гипертонической болезнью

С.Д. Бабляк, В.А. Скибчик, Л.В. Коростиль
Вплив лерканідипіну на ризик виникнення гострих коронарних подій згідно зі шкалою PROCAM у пацієнтів молодого та середнього віку з артеріальною гіпертензією

В.М. Коваленко, І.І. Андрушко, Т.В. Талаєва
Зв’язок гіпергомоцистеїнемії з метаболічними факторами ризику у хворих на ішемічну хворобу серця

О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська, М.М. Гельмедова, Л.В. Якушко
Адипокіни та їх співвідношення у хворих з метаболічним синдромом

В.К. Гринь, Н.В. Калинкина, В.С. Колесников, Н.Т. Ватутин
Феномен прекондиционирования

В.М. Жебель, С.Е. Лозинський
Від гіпертрофії лівого шлуночка до гіпертензивного серця. Зміна парадигми

В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, О.С. Сичов (модератор), О.М. Пархоменко, О.Й. Жарінов, А.E. Багрій, Ю.І. Карпенко, Н.М. Середюк, В.К. Тащук, А.В. Ягенський, Д.Є. Волков, В.П. Залевський, робоча група з аритмій серця Асоціації кардіологів України, група експертів Асоціації аритмологів України
Консенсус щодо застосування дронедарону в лікуванні фібриляції передсердь

Р.А. Хендерсон, А.Д. Тімміс
Альманах 2011: стабільна ішемічна хвороба серця. Огляд вибраних досліджень, які сприяли нещодавнім досягненням у клінічній кардіології

Олексій Олексійович Мойбенко (до 80-річчя від дня народження)