№ 1 2012

№1 2012 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Український Кардіологічний Журнал
Вітаємо Олександра Миколайовича Пархоменка з нагоди обрання членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України!

Л.А. Міщенко, Є.П. Свіщенко, В.Б. Безродний
Предиктори погіршання функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпертензивною нефропатією.

І.К. Следзевська, Л.М. Бабій, У.Ю. Остапчук, Л.Ф. Кісілевич
Значення результатів тесту з дозованим фізичним навантаженням у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом як показника прогнозу й оцінки ефективності відновлювального лікування.

В.Ю. Лишневская, Л.А. Бодрецкая, Н.Н. Коберник, Е.И. Парасюк, И.С. Коренькова, А.Ю. Галецкий, О.В. Коркушко
Предикторы вторичной резистентности к ацетилсалициловой кислоте у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца.

О.М. Пархоменко (Київ), К.М. Амосова (Київ), Г.В. Дзяк (Дніпропетровськ), В.З. Нетяженко (Київ), О.І. Іркін (Київ), Б.М. Голобородько (Одеса), О.А. Коваль (Дніпропетровськ), М.П. Копиця (Харків), В.О. Шумаков (Київ), В.К. Тащук (Чернівці), Я.М. Лутай (Київ), В.М. Коваленко (Київ), Ю.М. Сіренко (Київ), Є.П. Свіщенко (Київ), Т.С. Міщенко (Харків), Л.А. Дзяк (Дніпропетровськ), М.Є. Поліщук (Київ), П.В. Волошин (Харків), І.П. Шлапак (Київ), В.І. Черній (Донецьк), І.І. Титов (Івано-Франківськ), Р.О. Ткаченко (Київ), І.Р. Малиш (Київ), О.А. Лоскутов (Київ), Л.В. Згржебловська (Київ), Н.М. Смирнова (Донецьк), Г.А. Городник (Донецьк)
Гіпертензивні кризи: діагностика і лікування. Консенсус Асоціації кардіологів України та Української асоціації боротьби з інсультом.

Л.Г. Воронков, О.О. Луцак, П.М. Бабич, М.В. Бичко
Прогностичне значення рівня побутової фізичної активності та вираженості депресивних порушень як складових якості життя у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю.

О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська
Ендокринна активність адипозної тканини та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих з метаболічним синдромом.

А.В. Іпатов, Ю.І. Коробкін, І.В. Дроздова, І.Я. Ханюкова, М.Г. Сидорова
Хвороби системи кровообігу: провідні тенденції динаміки інвалідності.

И.А. Чайковский, М.П. Бойчак, В.Н. Сосницкий, М.И. Лутай, Л.А. Стаднюк, Г.В. Мясников, А.Н. Ломаковский, Т.В. Сосницкая, М.В. Бичко, Е.К. Рыхлик, И.И. Гангал, Б. Хайлер
Информативность комплексного магнитокардио-графического показателя для диагностики обструктивного поражения коронарных артерий: результаты двухцентрового исследования.

Е.Г. Несукай
Диагностика и лечение дисфункции вегетативной нервной системы у женщин с климактерическим синдромом.

Т.А. Абдуллаев, О.Х. Аллаберганов, Б.У. Марданов, Р.Ш. Бекбулатова
Клинико-гемодинамические эффекты триметази- 58 дина у больных с гипертрофической кардиомиопатией.

Б.М. Тодуров, О.И. Жаринов, Н.П. Строганова, В.Ю. Кундин, А.В. Пинчук
Оценка жизнеспособности миокарда у больных с 64 ишемической болезнью сердца и систолической дисфункцией левого желудочка.

В.А. Слободской
Значение аутологичных стволовых клеток в комплексном лечении инфаркта миокарда.