№ 1 2013

№1 2013 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Робоча група Асоціації кардіологів.
Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця

В.О. Шумаков, І.Е. Малиновська, Л.П. Терешкевич, О.В. Волошина, Л.Ф. Кісілєвич.
Клініко-статистичні та клініко-функціональні показники у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда при супутньому цукровому діабеті.

О.І. Мітченко, А.В. Руденко, В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова, В.В. Гутовський.
Виявлення ожиріння, порушень ліпідного обміну, дисфункції щитоподібної залози та статусу паління у пацієнтів з множинним атеросклерозом вінцевих артерій перед операцією аортокоронарного шунтування.

С.Н. Тыць, А.Г. Гуков, Н.А. Шаповалов, А.И. Некраса.
Опыт оптимизации оказания неотложной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Луганской области.

Л.Г. Воронков, Н.Г. Горовенко, І.Д. Мазур, І.А. Шкурат, Л.С. Мхітарян, А.В. Ляшенко.
Клініко-гемодинамічні показники та довготерміновий клінічний прогноз у пацієнтів із хронічною систолічною серцевою недостатністю залежно від поліморфізму Т(–786)С промотора гена ендотеліальної NO-синтази.

С.М. Кожухов.
Частота, клінічний перебіг та прогностичне значення постійної форми фібриляції передсердь у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю.

В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, С.В. Чернюк, А.А. Даниленко.
Значение спекл-трекинг эхокардиографии в дифференциальной диагностике хронического диффузного миокардита и дилатационной кардиомиопатии.

А.Д. Радченко, Е.А. Торбас, А.С. Доброход, Ю.Н. Сиренко, С.А. Полищук.
Оценка эффективности фиксированной комбинации валсартана и гидрохлоротиазида в лечении больных с неосложненной умеренной и тяжелой артериальной гипертензией: результаты 6-месячного наблюдения.

Ю.В. Зинченко.
Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении пяти лет после кардиоверсии.

Л.М. Єна, В.Є. Кондратюк.
Ефективність і безпечність S-амлодипіну в лікуванні пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою.

В.П. Іванов.
Вплив різних режимів діуретичної терапії на толерантність до фізичного навантаження, структурно-функціональний стан серця і якість життя пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю.

О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Г.П. Вєрєжнікова, Н.О. Мохначова.
Діагностика порушень внутрішньошлуночкової провідності.

Ф.М. Абдуева, М.О. Гарбар, Н.Ю. Усань, А.Н. Шептун, С.В. Бояршин, А.Р. Гладченко.
Миксома сердца: обзор литературы и клинические случаи.

М.И. Лутай, И.П. Голикова, А.В. Цыж, В.В. Бугаенко.
Амилоидоз сердца: определение, диагностика, лечение. Клинический случай.

Український Кардіологічний Журнал
Ирина Казимировна Следзевская. K 85-летию со дня рождения.

Український Кардіологічний Журнал
Володимир Олексійович Бобров. До 70-річчя від дня народження.

Український Кардіологічний Журнал
XIV Національний конгрес кардіологів України.