Додаток 2, 2013 рік

Додаток 2 2013 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів
з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
Передмова.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів
з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
Вступ.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів
з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
Діагноз.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів
з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
Оцінка прогнозів.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів
з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
Лікування.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів
з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
Показники ефективності.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо лікування пацієнтів
з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST.
Стратегії лікування.