№ 3 2013

№3 2013 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

М.И. Лутай, А.Н. Пархоменко, А.Ф. Лысенко, И.П. Голикова, Ph.G. Steg, N. Greenlaw, I. Ford.
Международный регистр CLARIFY больных со стабильной ишемической болезнью сердца в Украине: особенности, проблемы, перспективы.

А.В. Ягенський, S. Hofer, І.М. Січкарук, N. Oldridge.
Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця: результати валідизації україномовної версії опитувальника MacNew Heart Disease Health-related Quality of Life.

С.В. Валуєва.
Реєстр STIMUL: прогностичне значення прихильності до лікування у хворих різного віку та статі через рік після перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q.

В.К. Тащук, Т.М. Амеліна, О.С. Полянська, Н.А. Турубарова-Леунова.
Вплив дисфункції ендотелію на основні патогенетичні механізми прогресування ішемічної хвороби серця при поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.

А.В. Руденко, О.І. Мітченко, Ю.В. Панічкін, В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова, В.В. Гутовський.
Динамічне спостереження за хворими з множинним атеросклерозом вінцевих артерій після операції аортокоронарного шунтування.

О.Й. Жарінов, Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв.
Серцева недостатність i клінічні характеристики вперше виявленої неклапанної фібриляції передсердь.

В.И. Целуйко, Н.А. Ополонская, Т.В. Мотылевская.
Полиморфизм гена СYP2С9 и эффективность варфарина у больных с фибрилляцией предсердий.

В.П. Іванов, О.В. Юзвишина.
Прогнозування розвитку серцево-судинних та цереброваскулярних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця.

Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко.
Фармакоекономічне дослідження антигіпертензивної терапії у хворих старечого віку в умовах стаціонару.

О.І. Мітченко, А.Г. Корнацька, В.Ю. Романов, О.В. Сопко.
Функція ендотелію та товщина комплексу інтима – медіа у жінок з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників.

В.О. Сергієнко.
Автономна невропатія серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу: N-термінальний фрагмент натрійуретичного мозкового пептиду і функціонально-структурні зміни міокарда.

Ю.В. Зинченко, А.В. Доронин, О.Ю. Марченко.
Клинический случай успешного лечения атипичного трепетания предсердий у больного старческого возраста.

В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, С.В. Чернюк.
Роль современных неинвазивных методик визуализации сердца в диагностике миокардита.

В.М. Корнацький, О.В. Сілантьєва.
Серцево-судинні захворювання і шкідливі екологічні чинники.

Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Картамышева, М.А. Христиченко, Е.В. Ещенко.
Депрессивные расстройства и хроническая сердечная недостаточность.

Український Кардіологічний Журнал
Інна Іларіонівна Крижанівська (до 100-річчя від дня народження).

Український Кардіологічний Журнал
Валентина Костянтинівна Сєркова (до 80-річчя від дня народження).