Додаток 3, 2013 рік

Додаток 3 / 2013 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів
з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.
Передмова.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів
з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.
Вступ.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів
з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.
Невідкладна допомога.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів
з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.
Ведення пацієнта під час госпіталізації та виписки.

Асоціація кардіологів України
Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів
з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST.
Ускладнення після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST.