Додаток 4, 2013 рік

Додаток 4 / 2013 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


В.М. Коваленко, В.О. Шумаков, О.М. Мельник
Асоціація кардіологів України. До 50-річчя заснування.


В.М. Коваленко, А.П. Дорогой, Ю.М. Сіренко
Хвороби системи кровообігу у структурі смертності населення України: міфи і реальність.


Е.П. Свищенко
Традиционные представления и новые данные о природе гипертонической болезни.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Артеріальна гіпертензія.


Е.И. Митченко, М.Н. Мамедов, Т.В. Колесник, А.Д. Деев
Современный профиль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в городской популяции Украины.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Метаболічні порушення.


М.И. Лутай, А.Ф. Лысенко, И.П. Голикова
Диагностика и лечение стабильной стенокардии в Украине: проблемы и перспективы.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Хронічна ішемічна хвороба серця.


О.М. Пархоменко, О.В. Шумаков, О.С. Гур’єва, Ю.В. Корнацький, С.М. Кожухов
Неінвазивні електрофізіологічні маркери несприятливого перебігу інфаркту міокарда у хворих зі збереженою систолічною функцією серця та проявами гострої серцевої недостатності.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Гострий інфаркт міокарда та невідкладні стани.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Інтервенційна кардіологія.


В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, В.В. Братусь, О.О. Гарміш, Л.Л. Вавілова, І.В. Гончарук, В.Г. Левченко, В.С. Присяжна
Наявність та особливості проатерогенного статусу у хворих на системні ревматичні захворювання.


В.М. Коваленко, Е.Г. Несукай
Визуализация сердца на основе трехмерной эхокардиографии.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Некоронарогенні захворювання серця.


О.С. Сычев, А.А. Бородай
Оказание специализированной аритмологической помощи в Украине в 2012 году.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Аритмії серця.


Л.Г. Воронков
Диуретическая терапия при хронической сердечной недостаточности: эволюция и достижения.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Серцева недостатність.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Різні проблеми кардіології.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Алфівітний покажчик авторів тез.


Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.
Зміст.