№ 5 2013

№5 2013 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

М.Ю. Соколов, М.И. Студзинская.
Острый коронарный синдром без стойкой элевации сегмента ST: особенности интервенционной терапии.

Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Ещенко.
Эффективность индивидуальных программ обучения больных хронической сердечной недостаточностью навыкам самоконтроля и самопомощи.

Е.Г. Несукай, С.В. Чернюк.
Характеристика иммунного статуса, оксидантного стресса и структурно-функционального состояния сердца у пациентов с миокардитом в динамике заболевания.

М.Г. Ілляш, О.Є. Базика, Н.В. Довганич, Л.І. Зелененька, О.С. Старшова.
Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу за наявності мітральної регургітації.

В.Н. Середюк.
Вплив інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторів рецепторів ангіотензину II на показники нейрогуморальної активації, цитокінового профілю та ступінь легеневої гіпертензії у хворих з декомпенсованим хронічним легеневим серцем.

Ю.В. Зинченко, М.Р. Икоркин, А.А. Бородай.
Предикторы эффективной кардиоверсии у больных с трепетанием предсердий.

А.Н. Соловьян, С.Ю. Савицкий.
Комплексная оценка электрической нестабильности предсердий у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий при сопутствующих заболеваниях сердца.

О.І. Мітченко, А.В. Руденко, В.Ю. Романов, М.В. Гвоздик, М.М. Гельмедова, В.В. Гутовський.
Атеросклероз вінцевих артерій у пацієнтів з цукровим діабетом та гіпотиреозом.

В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк.
Метаболічний синдром: механізми розвитку, значення як фактора серцево-судинного ризику, принципи діагностики та лікування.

Г.В. Книшов, Є.О. Білинський, В.В. Лазоришинець, В.П. Залевський, Б.Б. Кравчук, О.З. Парацій, О.В. Распутняк.
Послідовність електромеханічних процесів у міокарді шлуночків – шлях до розуміння асинхронії й оптимального застосування кардіоресинхронізаційної терапії.

С.Й. Липовецька.
Альтернація зубця Т: переваги та недоліки тесту, його клінічне значення.

О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Г.П. Вєрєжнікова, Н.О. Мохначова.
Електрокардіографічна діагностика синдромів передчасного збудження шлуночків.

Український Кардіологічний Журнал
Резолюція ХIV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18–20 вересня 2013 р.)