№ 6 2013

№6 2013 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


До 100-річчя від дня народження Миколи Михайловича Амосова

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, О.О. Даниленко.
Оцінка внутрішньошлуночкової диссинхронії в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q.

В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева.
Клініко-анамнестична характеристика хворих на ішемічну хворобу серця залежно від інсерційно-делеційного поліморфізму гена ангіотензинперетворювального ферменту.

В.А. Шумаков, И.Э. Малиновская, Л.П. Терешкевич, О.В. Волошина, Т.А. Крячок, И.А. Готенко, Л.Ф. Кисилевич.
Сахарный диабет у больных острым инфарктом миокарда: клинико-биохимические и функциональные характеристики.

Г.В. Демиденко, О.М. Ковальова.
Активність апеліну в пацієнтів з гіпертонічною хворобою: вікові та гендерні особливості.

Є.П. Свіщенко, Л.А. Міщенко, В.Б. Безродний, О.О. Матова, Л.С. Мхітарян, І.Н. Євстратова.
Нефропротекторні та урикозуричні ефекти лозартану в пацієнтів з гіпертонічною хворобою.

Ю.В. Давыдова, Л.Г. Воронков, К.Г. Апресова, И.В. Чибисова, А.Ю. Лиманская, А.Н. Мокрик, А.А. Огородник, Л.П. Бутенко.
Оценка уровня мозгового натрийуретического пептида у беременных с сердечной недостаточностью на фоне врожденных пороков сердца.

О.С. Сычев, А.А. Бородай.
Эхокардиографические предикторы дисфункции ушка левого предсердия у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения.

Я.М. Логвінов, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева.
Інформативність нових ехокардіографічних маркерів тромбоутворення у вушку лівого передсердя у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь.

Ю.В. Зинченко, М.Р. Икоркин, А.А. Бородай.
Предикторы сохранения синусового ритма через 6 месяцев после кардиоверсии у больных с трепетанием предсердий.

Г.В. Дзяк, А.А. Ханюков.
Применение комбинированного препарата глюконовой кислоты в сочетании с амиодароном для восстановления синусового ритма при фибрилляции предсердий.

А.С. Исаева, А.В. Мартыненко, В.И. Волков.
Сердечно-сосудистый риск и его связь с гормональным статусом у пациенток в период перименопаузы.

С.В. Шевчук, Ю.С. Сегеда.
Стратифікація ризику серцево-судинних подій у хворих з антифосфоліпідним синдромом.

О.Е. Ядловский, Т.А. Бухтиарова.
Влияние нового неопиоидного анальгетика пиродазола на состояние центральной гемодинамики у крыс.

R. Liew.
Альманах-2013: порушення серцевого ритму та кардіостимуляція.

Підготував С.М. Кожухов.
Європейський конгрес кардіологів – 2013.