№ 1 2014

№1 2014 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, А.А. Даниленко, Е.Ю. Титов
Структурно-функциональное состояние левого желудочка, внутрижелудочковая диссинхрония и толерантность к физической нагрузке у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q.

А.С. Гавриш, С.И. Дорофеева, В.А. Кричкевич
Региональные особенности микрогемоциркуляторного русла миокарда при хронической ишемической болезни сердца.

М.Н. Долженко, Ю.А. Лучинская, С.Н. Мымренко
Динамика показателей дуплексного сканирования экстракраниальных сосудов у больных после операции аортокоронарного шунтирования на фоне приема ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II.

Е.И. Митченко, В.Ю. Романов, М.В. Гвоздик
Ранние маркеры атеросклероза у женщин с гипертонической болезнью и метаболическим синдромом на фоне субклинического гипотиреоза.

М.Г. Ильяш, Т.А. Андрущенко, А.В. Басанец, Л.В. Долинчук
Молекулярно-генетический анализ гипертрофии миокарда у шахтеров угольных шахт Украины.

О.Н. Ковалёва, А.В. Гончарь
Интерлейкин-33 и особенности структурно-функционального ремоделирования левого желудочка сердца у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением.

О.С. Сичов, А.О. Бородай, Т.В. Гетьман
Клінічні предиктори дисфункції вушка лівого передсердя у хворих на фібриляцію передсердь неклапанного походження.

Л.М. Яковлєва
Комбінована антигіпертензивна терапія: фокус на фіксовану комбінацію еналаприлу і нітрендипіну.

Ю.В. Зінченко, О.В. Доронін, О.Ю. Марченко, С.В. Лізогуб
Труднощі діагностики та лікування ектопічних передсердних тахікардій.

Я.Н. Логвинов, О.И. Жаринов, К.А. Михалев, О.А. Епанчинцева
Эхокардиографическое исследование структуры и функции придатков предсердий при неклапанной фибрилляции предсердий.

Е.И. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Ю.Б. Чайковский
Стволовые клетки стенки кровеносных сосудов.

Ф.М. Абдуєва, О.Ю. Шмідт, М.І. Яблучанський
Шлуночкова екстрасистолічна аритмія у вагітних.

Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва, Н.М. Канана, К.І. Гатіна
Молекулярні механізми функціонування та роль рецепторів P2Y1 та P2Y12 у тромбогенезі.

Український Кардіологічний Журнал
Микола Адамович Станіславчук (до 60-річчя від дня народження).

Український Кардіологічний Журнал
XV Національний конгрес кардіологів України.