№ 2 2014

№2 2014 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Обращение Ассоциации кардиологов Украины к Российскому кардиологическому обществу

Звернення президії та правління Асоціації кардіологів України до медичної спільноти України.

Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко.
Перебіг артеріальної гіпертензії залежно від наявності супутньої ішемічної хвороби серця.

О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, О.Ю. Кулик, Г.О. Шкрьоба.
Лептинорезистентність у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом.

A.E. Березин, O.A. Лисовая.
Предсказующая ценность C-реактивного протеина у пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного мозгового ишемического инсульта.

О.Г. Несукай.
Лікування стабільної стенокардії в Україні: дослідження КЛАСИКА.

Л.М. Бабій, Н.П. Строганова, С.Ю. Савицький, У.Ю. Остапчук, Л.Ф. Кісілевич, Ю.О. Хоменко, І.К. Следзевська.
Взаємозв’язок між толерантністю до фізичного навантаження, функціональним станом лівого шлуночка серця і рівнем альдостерону в крові у хворих, що перенесли інфаркт міокарда, при тривалому спостереженні.

О.Й. Жарінов, В.В. Студнікова, О.П. Надорак, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.
Ранні ускладнення після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і супутнім цукровим діабетом.

С.М. Тиць, О.Г. Гуков, М.А. Шаповалов, А.І. Некраса, О.Д. Луговськов, Ю.Г. Перцова.
Аналіз діяльності регіональної реперфузійної мережі Луганської області.

В.В. Батушкін, М. Ашдари, А.І. Гема, Н.А. Комаревич.
Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки та рівнів прозапальних цитокінів під впливом зофеноприлу і лізиноприлу в післяінфарктний період у хворих із супутньою артеріальною гіпертензією.

О.С. Сичов, А.О. Бородай, Т.В. Гетьман.
Визначення дисфункції вушка лівого передсердя у хворих з фібриляцією передсердь неклапанної етіології.

Ю.В. Зінченко.
Перебіг уперше виниклого типового тріпотіння передсердь протягом десяти років після кардіоверсії.

А.М. Шевельок.
Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на біоелектричну активність серця у пацієнтів із пароксизмальною фібриляцією передсердь.

І.В. Малярчук, Н.Г. Горовенко, О.А. Крикунов, А.Р. Бабочкіна.
Клінічне значення поліморфного варіанта G1639A гена VKORC1 в індивідуалізації терапії варфарином.

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, О.О. Даниленко, Н.С. Поленова, Є.Ю. Тітов.
Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця.

A.L. Clark.
Альманах-2013: cерцева недостатність.

До відома авторів.