№ 4 2014

№ 4 2014 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

О.І. Мітченко, А.С. Лаврик, А.О. Шкрьоба, В.Ю. Романов.
Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на серцево-судинний ризик у хворих з артеріальною гіпертензією та морбідним ожирінням.

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Поленова, Є.Ю. Тітов, О.О. Даниленко.
Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою.

Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко, О.О. Торбас, А.С. Доброход, Л.О. Муштенко, О.О. Сніцаренко.
Вплив лікування на основі фіксованої комбінації валсартану й гідрохлоротіазиду та вільної комбінації бісопрололу з гідрохлоротіазидом на артеріальний тиск, пружно-еластичні властивості артерій і сексуальну дисфункцію.

Т.В. Талаєва, О.С. Гавриш, В.В. Братусь.
Значущість та механізми дії запалення як самостійного чинника атерогенезу.

В.М. Коваленко, А.С. Козлюк.
Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом.

М.М. Долженко, Л.І. Коноплянік, Ю.В. Лимар, А.Я. Базилевич.
Особливості дисфункції ендотелію в пацієнтів з післяінфарктною ішемічною кардіоміопатією в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки.

Г.М. Солов’ян.
Структурно-функціональний стан міокарда, варіабельність ритму та електрофізіологічні властивості серця у хворих з пароксизмальною фібриляцією передсердь різної етіології.

О.С. Сичов, А.О. Бородай.
Особливості виявлення тромбоутворення в порожнинах серця у хворих з типовим тріпотінням передсердь і пацієнтів з фібриляцією передсердь.

Т.В. Міхалєва.
Структурно-функціональний стан міокарда при фібриляції передсердь неклапанного генезу у пацієнтів віком менше 65 років зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка серця.

І.Г. Лебідь.
Одноцентрове дослідження хірургічної активності у дорослих із природженими вадами серця: 15-річний ретроспективний аналіз.

Т.І. Гавриленко, Н.О. Рижкова, О.М. Пархоменко.
Мієлопероксидаза та її роль у розвитку ішемічної хвороби серця.

Юрій Миколайович Соколов.
(до 70-річчя з дня народження).

Г.В. Дзяк, В.В. Родіонова, О.І. Мітченко.
Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю Д 14.01.11 – «Кардіологія» у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02.

До відома авторів.