№ 5 2014

№ 5 2014 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Геннадій Васильович Книшов.
(до 80-річчя від дня народження).

Павло Григорович Kравчун.
(до 70-річчя від дня народження).

М.І. Лутай, І.П. Голікова, А.Ф. Лисенко, Л.М. Ткаченко.
Дослідження КОРИФЕЙ: оцінка ефективності івабрадину в амбулаторних пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і симптомами стенокардії.

О.Й. Жарінов, В.В. Студнікова, К.О. Міхалєв, О.П. Надорак, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.
Предиктори виникнення ранніх ускладнень після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом.

В.Й. Целуйко, Т.А. Лозова.
Галектин-3 і стан післяінфарктного ремоделювання в пацієнтів з інфарктом міокарда правого шлуночка на тлі інфаркту задньої стінки лівого шлуночка.

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова, О.О. Даниленко.
Особливості структурно-функціонального стану лівих відділів серця у пацієнтів з гіпертонічною хворобою з різними типами ремоделювання.

А.М. Урбанович.
Рівень sР-селектину крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію.

Г.М. Солов’ян.
Структурно-функціональний стан міокарда, варіабельність ритму та електрофізіологічні властивості серця за різних нейровегетативних варіантів пароксизмальної фібриляції передсердь.

О.С. Сичов, А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, Т.В. Гетьман, А.Ю. Рибак.
Предиктори німих кардіоемболічних інфарктів головного мозку у хворих з персистентною формою фібриляції передсердь неклапанного походження.

О.М. Трембовецька, Г.В. Книшов, В.П. Захарова.
Вивчення особливостей ротаційного руху стінок лівого шлуночка за допомогою векторехокардіографії у хворих на дилатаційну кардіоміопатію.

Л.Г. Воронков, М.Р. Ільницька, Т.І. Гавриленко, А.В. Ляшенко, Л.В. Якушко, Н.А. Рижкова, Г.В. Пономарьова.
Стан гормонів жирової тканини, циркулюючого фактора некрозу пухлини α та показників ліпідного обміну залежно від наявності інсулінорезистентності в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка.

О.Є. Березін, О.О. Кремзер.
Біологічні маркери в оцінці ризику настання несприятливих клінічних наслідків у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу.

Л.Ф. Богмат, Л.І. Рак, Т.О. Головко.
Дисфункція серця у підлітків з патологією міокарда як початкова стадія хронічної серцевої недостатності.

В.М. Коваленко, О.Б. Кучменко, Л.С. Мхітарян.
Молекулярно-генетичні особливості функціонування параоксонази та її значення в розвитку серцево-судинної патології.

Володимир Олексійович Бобров.
(1943–2014).

Резолюція ХV Національного конгресу кардіологів України.
(Київ, 23–25 вересня 2014 р.).