№ 6 2014

№ 6 2014 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай, Т.В. Гетьман, С.В. Федьків, А.Ю. Рибак.

Прихильність до тривалої антикоагулянтної терапії та її контроль у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного походження, оцінка взаємозв’язку цих показників з німими інфарктами головного мозку.


О.Й. Жарінов, О.П. Надорак, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.

Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердь після операції аортокоронарного шунтування при 6-місячному спостереженні.


О.О. Куцин .

Коморбідний перебіг ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу в мешканців різних висотних регіонів Закарпаття.


Л.А. Давід.

Вплив вперше виявлених порушень вуглеводного обміну на прогноз у хворих з гострим інфарктом міокарда.


Т.В. Ащеулова, О.М. Ковальова, М.А. Сайєд, А.Н. Абдель Нур.

Гендерні відмінності активності інтерлейкінів у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2-го типу.


С.Д. Бабляк.

Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією.


В.С. Корчинський.

Стан нейрогуморальної регуляції у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю при лікуванні радоновими ваннами.


О.М. Трембовецька.

Вивчення ротаційного руху стінок лівого шлуночка у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію за допомогою спекл-трекінг ехокардіографії.


І.М. Горбась, О.О. Кваша, І.П. Смирнова, С.Б. Осипенко.

Шляхи корекції показників ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з метаболічними порушеннями.


С.Н. Тиць, О.Г. Гуков, Д.П. Пархомчук, Ю.Г. Перцова.

Регіональна система організації та надання екстреної медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом в Луганській області.


Ю.В. Зінченко, О.В. Страфун, Г.В. Кубан.

Небезпечні побічні ефекти аміодарону: «аміодаронова легеня».


М.І. Лутай, І.П. Голікова.

Кальциноз вінцевих артерій, аорти, клапанів серця та ішемічна хвороба серця: патофізіологія, взаємозв’язок, прогноз, стратифікація ризику. Частина 1. Патогенез і маркери відкладення кальцію в стінці судини.


К.А. Бобришев, В.В. Коломієць, С.М. Тюріна, В.В. Василенко, О.М. Варламов.

Клінічна значущість сольової чутливості артеріального тиску: встановлені факти та невирішені питання.


O.P. Guttmann, S.A. Mohiddin, P.M. Elliott.

Альманах-2014: кардіоміопатії.


В.М. Коваленко.

Буковинському державному медичному університету – 70 років.


С.М. Кожухов.

Європейський конгрес кардіологів – 2014.


До відома авторів.