№ 1 2015

№1 2015 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Ю.М. Соколов, М.Ю. Соколов, В.Г. Терентьєв, І.В. Тарапон, В.Ю. Кобиляк, О.Ю. Сіренко, Н.П. Левчук, О.М. Крот.
Вплив чинника часу на результати реперфузійної терапії (первинного перкутанного коронарного втручання) у хворих з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST.

О.С. Сичов, Т.В. Міхалєва, Т.В. Талаєва, І.М. Горбась, К.О. Міхалєв, А.С. Жуковська.
Алельний поліморфізм гена конексину-40 (rs10465885) в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного генезу.

Л.І. Васильєва, О.С. Калашникова, В.Г. Дзяк.
Ефективність та безпечність електричної кардіоверсії у хворих з фібриляцією передсердь.

О.Й. Жарінов, Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв, В.О. Куць.
Клінічні характеристики та перебіг уперше виявленої неклапанної фібриляції передсердь.

О.С. Сичов, А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай.
Якість життя, тривога, депресія і когнітивна дисфункція у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного походження та німими інфарктами головного мозку.

І.А. Плеш, Л.І. Гайдич.
Взаємозв’язок тонусу та об’єму заповнення центральних вен у хворих на есенціальну гіпертензію II стадії з різним циркадним ритмом артеріального тиску.

Л.Г. Воронков, Н.Г. Горовенко, М.Р. Ільницька.
Поліморфізм T?786>C гена ендотеліальної NO-синтази в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю залежно від наявності інсулінорезистентності.

В.М. Корнацький, А.П. Дорогой, Д.М. Мороз.
Методологія профілактики і ранньої діагностики хвороб системи кровообігу в сучасних умовах.

О.М. Трембовецька, Г.В. Книшов, В.П. Захарова.
Повздовжнє сегментарне зміщення стінок лівого шлуночка у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію.

О.В. Мельничук, Т.В. Бєляєва, Є.С. Рей, В.А. Слободський, О.В. Циж.
Корегована транспозиція магістральних судин.

М.І. Лутай, І.П. Голікова.
Кальциноз вінцевих артерій, аорти, клапанів серця та ішемічна хвороба серця: патофізіологія, взаємозв’язок, прогноз, стратифікація ризику. Частина 2. Кальциноз вінцевих артерій: діагностика, інтерпретація даних, взаємозв’язок з іншими діагностичними методами виявлення ішемічної хвороби серця.

С.М. Кожухов, О.М. Пархоменко.
Наукові докази ефективності еплеренону у хворих з дисфункцією лівого шлуночка: від інфаркту міокарда до серцевої недостатності.

Борис Михайлович Тодуров.
До 50-річчя від дня народження.

Перелік статей, опублікованих в «Українському кардіологічному журналі» у 2014 р.

До відома авторів.