№ 2 2015

№2 2015 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Г.Д. Радченко, О.О. Торбас, Ю.М. Сіренко.
Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія у молодих: чи всіх маємо лікувати?

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова, О.О. Даниленко.
Взаємозв’язок між показниками добового моніторування артеріального тиску та деформацією і швидкістю деформації міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу.

Г.В. Дзяк, М.Ю. Колесник.
Вплив фіксованої комбінації периндоприлу та амлодипіну на параметри деформації міокарда лівого шлуночка в чоловіків з артеріальною гіпертензією.

О.М. Трембовецька, Г.В. Книшов, В.П. Захарова.
Вплив блокади лівої ніжки пучка Гіса на показники повздовжнього зміщення стінок лівого шлуночка у хворих на дилатаційну кардіоміопатію.

Н.Д. Орищин.
Оцінка життєздатності міокарда методом магнітно-резонансної візуалізації у передбаченні ефективності реваскуляризації при ішемічній кардіоміопатії.

О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, О.Ю. Кулик.
Лептинорезистентність, стан вуглеводного та ліпідного обмінів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом.

О.С. Сичов, О.М. Романова, О.В. Срібна.
Використання метаболічної терапії у хворих з фібриляцією передсердь.

А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, Т.В. Гетьман, А.В. Рибак.
Зв’язок між фібриляцією передсердь, артеріальною гіпертензією і німими інфарктами головного мозку.

Ю.В. Зінченко, Т.В. Міхалєва.
Перебіг уперше виниклого тріпотіння передсердь протягом п’ятнадцяти років після кардіоверсії.

О.В. Скочко, Т.В. Мамонтова, Л.Е. Весніна, І.П. Кайдашев.
Взаємозв’язок захворювань пародонта з чинниками ризику розвитку ішемічної хвороби серця.

Б.М. Тодуров.
Ультразвукова декальцифікація стулок аортального клапана.

М.І. Лутай, І.П. Голікова.
Кальциноз вінцевих артерій, аорти, клапанів серця та ішемічна хвороба серця: патофізіологія, взаємозв’язок, прогноз, стратифікація ризику. Частина 3. Взаємозв’язок кальцификації вінцевих артерій з кальцинозом інших локалізацій (аорта, клапани серця), остеопорозом. Можливості прогнозу і стратифікації ризику.

J. DiNicolantonio, F. D’Ascenzo, A. Tomek, S. Chatterjee, A. Niazi, G. Biondi-Zoccai.
Клопідогрель – безпечніший за тикагрелор щодо кровотеч: ретельний аналіз дослідження PLATO.

Георгій Вікторович Дзяк.
До 70-річчя від дня народження.

Євгенія Хомівна Заремба.
До 80-річчя від дня народження.

До відома авторів.