№ 3 2015

№ 3 2015 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Г.В. Дзяк, Е.Л. Колесник.
Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки залежно від віку в чоловіків з артеріальною гіпертензією.

Г.Д. Радченко, О.О. Торбас, Ю.М. Сіренко, Г.В. Пономарьова, П.І. Сидоренко, С.А. Поліщук, О.О. Сніцаренко.
Порівняння ефективності лікування за допомогою комбінацій лізиноприлу й гідрохлоротіазидута бісопрололу й гідрохлоротіазиду в пацієнтів з помірною і тяжкою артеріальною гіпертензією.

М.Ю. Соколов, В.Ю. Кобиляк, Ю.М. Соколов.
Перипроцедурне пошкодження міокарда у хворих на стабільну стенокардію залежно від способу медикаментозної протекції.

Т.В. Талаєва, В.О. Шумаков, В.В. Братусь.
Роль набутої автоімунної відповіді в розвитку гострого коронарного синдрому.

Н.В. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, О.М. Плєнова, А.І. Пастушина, А.В. Ляхоцька.
Зміни активності згортувальної та протизгортувальної систем крові в жінок з різним ступенем ризику серцево-судинних подій.

Н.Т. Ватутін, Н.В. Калінкіна, В.С. Колесніков.
Вегетативний дисбаланс у хворих на стенокардію напруження: можливості фізіологічних тригерів процесу прекондиціювання.

О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай.
Предиктори виникнення тромбу та сладжу у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь, зв’язок з попередньою антикоагулянтною терапією.

Н.П. Левчук, О.Й. Жарінов, М.Р. Ікоркін, О.С. Сичов.
Зміни структури і функції міокарда в пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь після кардіоверсії при тривалому спостереженні.

О.М. Трембовецька.
Повздовжнє сегментарне зміщення стінок лівого шлуночка у хворих з недостатністю мітрального клапана.

О.А. Єпанчінцева, О.П. Надорак, Ю.А. Борхаленко, О.Й. Жарінов.
Якість життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця: місце ранолазину.

М.І. Лутай, С.В. Федьків, І.П. Голікова, О.О. Немчина, А.О. Чекалова, В.А. Слободський, В.В. Товстуха.
Відкладання жирової тканини в міокарді в нормі та при патології. Клінічний випадок ліпоматозної гіпертрофії правого шлуночка.

Ю.В. Зінченко, О.І. Фролов.
Перебіг аритмії у хворих, що перенесли епізод тріпотіння передсердь 1 : 1.

С.В. Федьків, С.С. Теличкун.
Магнітно-резонансна візуалізація в діагностиці ішемічного ураження міокарда лівого шлуночка.

Ірина Казимирівна Следзевська.
(1928–2015)

Олексій Олексійович Мойбенко.
(1931–2015)

Науково-практична конференція.
Стрес та серцево-судинні захворювання: національна стратегія в сучасних умовах України.

XVI Національний конгрес кардіологів України.