№ 6 2015

№ 6 2015 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай (модератори), Г.В. Книшов, М.Т. Ватутін, Л.Г. Воронков, М.Г. Ілляш, Д.В. Рябенко, В.Й. Целуйко.

Профілактика, діагностика та лікування інфекційного ендокардиту. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України.


Б.М. Тодуров, А.І. Ячник, Г.І. Ковтун, В.О. Шевченко, І.М. Кузьмич, В.А. Ячник.

Венозний тромбоемболізм: ефективність діагностики та надання медичної допомоги в сучасних умовах.


М.Ю. Соколов, В.Ю. Кобиляк, Ю.М. Соколов.

Динаміка рівня серцевого тропоніну І у хворих зі стабільною стенокардією після проведення планового перкутанного коронарного втручання залежно від способу медикаментозної кардіопротекції.


О.С. Гавриш, В.А. Кричкевич.

Морфологічні особливості ішемізованої та позаішемічної зон міокарда в пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця.


Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко.

Оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну.


Ю.В. Марушко, Т.І. Гавриленко, Т.В. Гищак, О.А. Підгайна.

Результати дослідження рівня ендотелійзалежних факторів вазоконстрикції й вазодилатації в дітей з первинною артеріальною гіпертензією.


О.С. Сичов, А.О. Бородай, О.М. Романова, С.В. Лизогуб, О.В. Срібна, О.В. Левчук, Е.С. Бородай.

Гендерні особливості якості життя та емоційного стану у хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження.


Н.С. Павлик, У.П. Черняга-Ройко, С.С. Павлик, О.Й. Жарінов.

Клінічні характеристики госпіталізованих пацієнтів із безсимптомною фібриляцією і тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру.


В.Й. Целуйко, А.В. Жадан, Е. Зедгінідзе.

Галектин-3 і зворотне ремоделювання серця після хірургічної корекції недостатності мітрального клапана.


Ю.В. Зінченко, О.В. Доронін, М.Р. Ікоркін.

Сучасне немедикаментозне лікування фібриляції передсердь у хворих із систолічною дисфункцією лівого шлуночка. Випадки з практики.


І.Е. Малиновська, В.О. Шумаков, Н.М. Терещенко.

Фізична реабілітація в комплексній програмі лікування хворих, які перенесли інфаркт міокарда.


В.В. Бугаєнко.

Гендерні особливості діагностики, перебігу та лікування ішемічної хвороби серця.


О.Г. Обертинська.

Резистентна артеріальна гіпертензія: пошук оптимальної комбінованої терапії.


Геннадій Васильович Книшов.

(1934–2015)