№ 3 2016

№ 3 2016 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


О.А. Коваль, О.М. Клигуненко, О.Ю. Муризіна, О.М. Павленко.

Ефективність і безпечність системної тромболітичної терапії у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії та ризиком ранньої смерті.


Н.В. Понич, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.

Клінічна та ехокардіографічна характеристика пацієнтів з аортальним стенозом залежно від наявності атеросклерозу вінцевих артерій.


О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов, Я.М. Лутай.

Обґрунтування і дизайн багатоцентрового рандомізованого дослідження ПРОТЕКТ – вивчення ефективності та безпечності застосування кверцетину в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.


О.С. Сичов, А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, А.Ю. Рибак, Л.Л. Вавілова.

Серцево-судинні події в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного походження та німими інфарктами головного мозку при спостереженні протягом двох років.


Г.М. Солов’ян, С.Ю. Савицький.

Комплексний підхід до оцінки електричної нестабільності передсердь у хворих з пароксизмами фібриляції передсердь.


Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко.

Можливості СРАР-терапії в корекції порушень пружно-еластичних властивостей артерій у хворих на артеріальну гіпертензію із синдромом обструктивного апное сну.


В.М. Корнацький, А.П. Дорогой, Ж.Г. Адарічева.

Клінічний фармакоекономічний аналіз у кардіологічній практиці.


В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк, В.В. Братусь.

Вплив тривалої системної ензимотерапії на рівень серцево-судинного ризику в пацієнтів остеоартрозом.


О.В. Курята, Ю.С. Кушнір.

Прямий вплив на ішемізований міокард: вивчені та нові можливості.


М.Ю. Соколов, О.С. Кривчун.

Аспірація внутрішньокоронарних тромбів у пацієнтів з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегмента ST. Роль тромбу, що флотує, діагностика і лікування.


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, О.О. Даниленко.

Хибні хорди лівого шлуночка.


Л.С. Мхітарян, О.Б. Кучменко, І.Н. Євстратова, Н.Г. Ліпкан, Н.М. Василинчук, Т.Ф. Дроботько.

Цитрулін як маркер функціонального стану органів за умов патологічних станів.


О.Й. Жарінов, В.О. Куць, О.А. Єпанчінцева, Г.П. Вережнікова, Л.О. Ткаченко, Н.О. Мохначова, Н.Ю. Васильєва.

Післядипломне навчання лікарів з методів функціональної діагностики.


До відома авторів.