№ 3 2017

№ 3 2017 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


До ювілею Віри Йосипівни Целуйко


В.Й. Целуйко, Т.А. Лозова, В.М. Домінас

Вплив стабільної стенокардії в анамнезі на прогноз у пацієнтів з інфарктом міокарда правого шлуночка на тлі інфаркту міокарда із зубцем Q задньої стінки лівого шлуночка


Л.М. Бабій, Н.П. Строганова, Ю.О. Хоменко

Діастолічна дисфункція лівого шлуночка серця і її роль у розвитку серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця


Є.В. Андрєєв, Ю.М. Макуха

Поліморфізм генів фолатного циклу в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда: результати дослідження української популяції


Х.О. Семен, І.М. Любицький, Г.Я. Максим, Н.Д. Орищин, О.П. Єлісєєва, Л.Я. Соловей, Т.О. Тарасова, С.С. Павлик, О.Г. Яворський

Досвід роботи регіональної програми допомоги хворим з легеневою гіпертензією: ще один крок назустріч створенню реєстру пацієнтів


Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв, О.Й. Жарінов

Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з уперше діагностованою фібриляцією передсердь при 6-місячному спостереженні


О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай

Валідація опитувальника якості життя HeartQol у пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження


Н.В. Понич, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров

Відновлення систолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з аортальним стенозом після протезування аортального клапана


І.Г. Лебідь, А.О. Разінкіна, Ю.І. Климишин, Н.М. Руденко

Особливості толерантності до фізичного навантаження у дорослих пацієнтів після операції заміни аортального клапана легеневим автографтом


Т.Д. Залєвська

Плейотропні ефекти препаратів, що пригнічують активність ренін-ангіотензинової системи, їх значення для клінічної практики


О.О. Кваша, О.В. Срібна

Електронні системи доставки нікотину – технологічне вирішення проблеми куріння чи нова загроза здоров’ю?


До відома авторів