О.Й. Жарінов, О.П. Надорак, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердь після операції аортокоронарного шунтування при 6-місячному спостереженні

Мета – вдосконалити оцінку серцево-судинного ризику в пацієнтів з фібриляцією передсердь після операції аортокоронарного шунтування (АКШ) шляхом визначення предикторів виникнення ускладнень при 6-місячному спостереженні. Проаналізували дані, отримані при обстеженні 50 пацієнтів з ішемічною хворобою серця, в яких у ранній післяопераційний період зареєстрували фібриляцію передсердь. Післяопераційні ускладнення діагностували протягом періоду перебування в клініці у ранні терміни після АКШ, а також оцінювали при плановому обстеженні пацієнтів через 6 міс після операції. Загалом діагностували 22 ускладнення у 16 пацієнтів, у тому числі у 8 – в ранній післяопераційний період, у 8 – упродовж 6 міс після АКШ. Протягом періоду спостереження не зареєстровано жодного летального випадку. Група пацієнтів з ускладненнями після операції АКШ характеризувалася старшим віком, нижчою швидкістю клубочкової фільтрації і вищим рівнем С-реактивного протеїну в ранні терміни після АКШ. Вказані особливості слід враховувати при здійсненні післяопераційної стратифікації ризику.

Повний текст статті