№ 3 2018

№ 3 2018 рік
Український Кардіологічний Журнал
Науково-практичний журнал
Передплатний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


Робоча група: Л.Г. Воронков (модератор), К.М. Амосова, Г.В. Дзяк, О.Й. Жарінов, В.М. Коваленко, О.В. Коркушко, О.Г. Несукай, О.С. Сичов, Ю.С. Рудик, О.М. Пархоменко

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017)


О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, Б.М. Тодуров

Предиктори ранніх післяопераційних ускладнень після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця


Н.М. Терещенко

Фізичні тренування як невід’ємна складова кардіореабілітаційних заходів у пацієнтів у ранній післяінфарктний період: клініко-функціональні паралелі


О.С. Сичов, А.О. Бородай, Ю.В. Зінченко, Е.С. Бородай, С.І. Деяк

Динаміка тромбу та/або сладжу у вушку лівого передсердя і відновлення синусового ритму в пацієнтів із фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження при повторній черезстравохідній ехокардіографії


Ю.І. Кузик, І.І. Гошовська, Б.А. Гошовський

Первинна кардіальна фіброма правого шлуночка в дитини: клініко-патоморфологічний аналіз випадку


Микола Кузьмич Фуркало

(до 95-річчя від дня народження)


До відома авторів