М.І. Лутай, І.П. Голікова, А.Ф. Лисенко, Л.М. Ткаченко.Дослідження КОРИФЕЙ: оцінка ефективності івабрадину в амбулаторних пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і симптомами стенокардії

Наведено результати проведеного в Україні відкритого порівняльного мультицентрового дослідження КОРИФЕЙ (Кораксан: антиішемічна й антиангінальна ефективність у амбулаторних пацієнтів із симптомами стенокардії), в якому взяли участь 170 лікарів і 419 пацієнтів з верифікованою стабільною ішемічною хворобою серця. На початку дослідження у всіх хворих, незважаючи на активне лікування, були напади стенокардії напруження (у середньому понад 6 разів на тиждень), а також відзначено недостатній контроль частоти скорочень серця (ЧСС): у ~94 % обстежених ЧСС ≥ 70 за 1 хв у стані спокою. Приєднання до терапії івабрадину (середня доза препарату – (13,2±0,1) мг/добу) супроводжувалося зменшенням майже втричі частоти ангінальних нападів, підвищенням толерантності до фізичного навантаження (тривалість велоергометричної проби до появи ішемії міокарда збільшилася з 330 до 450 с (Р<0,001)) та ефективним зниженням ЧСС з 77,7 до 60,7 за 1 хв (Р<0,001).

Повний текст статті