О.О. Куцин.Коморбідний перебіг ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу в мешканців різних висотних регіонів Закарпаття

Мета – дослідити стан вінцевого русла та особливості перебігу ішемічної хвороби серця (ІХС) за наявності супутнього цукрового діабету (ЦД) 2-го типу в мешканців гірських і рівнинних населених пунктів Закарпаття. Обстежено 111 пацієнтів з ішемічною хворобою серця, яких розділили на дві групи: І – хворі на ІХС без ЦД (59 (53,2 %) осіб); ІІ – хворі на ІХС з верифікованим діагнозом ЦД 2-го типу (52 (46,8 %)). Усім пацієнтам проведено електрокардіографію, ехокардіографію, загальноклінічні лабораторні обстеження, тест з дозованим фізичним навантаженням або холтерівське моніторування ЕКГ. У 66,7 % обстежених із ЦД з гірських населених пунктів виявлено ураження трьох вінцевих артерій (ВА), у 33,3 % – однієї та двох; у мешканців рівнинних населених пунктів, навпаки, переважав стеноз однієї або двох ВА (у 66,7 %), тоді як ураження трьох ВА відзначали лише в 16,7 % (Р<0,01); у горян у 6 разів частіше відзначали ураження трьох та більше сегментів ВА – 66,7 проти 11,1 % у мешканців рівнини (Р=0,018). Майже у всіх мешканців гірських населених пунктів із ЦД спостерігали ураження правої ВА (ПВА): 33,3 % мали стенози, 66,7 % – оклюзію, а серед рівнинних жителів ПВА була уражена лише у 55,5 % (оклюзія траплялася у 12 разів рідше – у 5,6 %, Р<0,01). Водночас, достовірних відмінностей щодо ураження передньої міжшлуночкової гілки та огинальної гілки лівої ВА у пацієнтів вказаних груп не виявлено. Не менше половини чоловіків та жінок віком понад 50 років з ІХС та супутнім ЦД мають багатосудинні ураження ВА, незалежно від висоти проживання над рівнем моря. Мешканці гірських населених пунктів з ІХС та ЦД мають гірший стан вінцевого русла порівняно з мешканцями рівнинних населених пунктів: у них значно частіше трапляються трисудинні та багатосегментні ураження ВА і майже завжди спостерігається ураження ПВА.

Повний текст статті