№ 4 2015

№ 4 2015 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Дьяченко, А.О. Нудченко.

Порівняльна характеристика профілактики серцево-судинних захворювань в Україні та Європі за даними дослідження EUROASPIRE IV: госпітальна лінія.


К.М. Амосова, Ю.В. Руденко.

Уніфікований алгоритм антигіпертензивної терапії та контроль домашнього артеріального тиску у хворих з ймовірно резистентною артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці.


Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Ю.М. Сіренко, Л.О. Муштенко.

Гендерні особливості контролю артеріального тиску в пацієнтів з артеріальною гіпертензією.


Л.А. Міщенко.

Предиктори погіршення функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу.


Л.С. Вайда, Н.В. Лозинська, М.В. Габріель, О.І. Гай.

Показники добового моніторування артеріального тиску, ліпідного спектра крові, вазодилататорна функція ендотелію та індекс маси тіла у хворих на артеріальну гіпертензію на тлі лікування карведилолом і атенололом.


Б.М. Тодуров, О.В. Зеленчук, І.М. Кузьмич, Н.Б. Іванюк.

Оцінка якості життя в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та систолічною дисфункцією лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування залежно від об’єму життєздатного міокарда.


Л.Н. Бабій, Н.П. Строганова, С.Ю. Савицький, У.Ю. Остапчук.

Структурно-функціональні зміни лівого шлуночка серця і рівень альдостерону в крові у хворих у віддалені терміни після перенесеного інфаркту міокарда.


В.Й. Целуйко, Т.А. Лозова.

Клінічна та прогностична роль рівня мозкового натрійуретичного пептиду в пацієнтів з інфарктом міокарда правого шлуночка на тлі інфаркту міокарда із зубцем Q задньої стінки лівого шлуночка при тривалому спостереженні.


В.Ю. Жарінова, В.О. Табакович-Вацеба, І.О. Сенько.

Діагностичні та прогностичні можливості кардіотропних аутоантитіл у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця з різною скоротливою здатністю міокарда.


А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, Т.М. Шаповалов, О.В. Бачинський, О.С. Сичов.

Магнітно-резонансна діагностика уражень головного мозку у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного походження.


О.І. Мітченко, М.Н. Мамедов, Т.В. Колесник, А.Д. Дєєв, В.Ю. Романов, Г.Я. Ілюшина.

Особливості поширеності чинників серцево-судинного ризику в жінок залежно від наявності менопаузи.


O. Hanon, C. Boully, L. Caillard, F. Labouree, S. Cochiello, E. Chaussade.

Лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом та мікроальбумінурією із застосуванням комбінації індапаміду ретард та амлодипіну: ретроспективний аналіз результатів дослідження NESTOR.


Ю.В. Зінченко, О.І. Фролов.

Профілактична антиаритмічна терапія у хворих з фібриляцією передсердь.


B. Nascimento, L. Brant, D. Moraes, A. Ribeiro.

Глобальне здоров’я та серцево-судинні захворювання.


Засідання експертної ради проекту з попередження венозних тромбоемболічних ускладнень «Територія безпеки».


Ірина Михайлівна Горбась.

(1955–2015)