№ 4 2016

№ 4 2016 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


М.І. Лутай від імені учасників дослідження ТРІУМФ.

Ефективність комбінованої терапії артеріальної гіпертензії в Україні: результати багатоцентрового дослідження ТРІУМФ.


К.М. Амосова, Ю.В. Руденко.

Співвідношення рівнів офісного і домашнього артеріального тиску у хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією на різних етапах алгоритмізованого антигіпертензивного лікування в реальній клінічній практиці.


Л.А. Могильницька, О.І. Стельмашенко, Б.М. Маньковський.

Підвищення вмісту ендотеліального моноцитактивувального пептиду ІІ в сироватці крові у хворих на артеріальну гіпертензію.


Н.Б. Іванюк, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.

Зміни фракції викиду лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією після аортокоронарного шунтування.


Л.С. Мхітарян, О.Б. Кучменко, В.О. Шумаков, І.Е. Малиновська, І.Н. Євстратова, Н.М. Терещенко, Н.М. Василинчук, Т.Ф. Дроботько.

Якісний стан ліпідних факторів атерогенезу та активність запальної реакції в пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда.


Л.В. Журавльова, Н.А. Лопіна.

Рівень фракталкіну і його значення для прогнозування наявності та вираження атеросклеротичного ураження вінцевих судин.


М.В. Рішко, О.В. Устич.

Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця в жителів гірських та рівнинних населених пунктів Закарпаття з незміненими та незначно зміненими за даними коронароангіографії вінцевими артеріями.


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Т.І. Гавриленко, С.В. Федьків, С.В. Чернюк, Р.М. Кириченко, О.О. Даниленко.

Особливості імунного статусу та структурних змін серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією.


В.Й. Целуйко, С. Дагхар.

Рівень галектину-3 і показники хотерівського моніторування електрокардіограми в пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією.


Ю.В. Зінченко, М.Р. Ікоркін.

Застосування ривароксабану при відновленні синусового ритму у хворих з тріпотінням передсердь.


О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай, П.Б. Романюк, Т.В. Міхалєва, О.В. Срібна.

Валідація російськомовної версії опитувальника Atrial Fibrillation Effect on QualiTy-of-Life у пацієнтів з фібриляцією і тріпотінням передсердь неклапанного походження.


В.М. Коваленко, О.М. Пархоменко, Л.Г. Воронков, Л.А. Дзяк, О.С. Сичов, Ю.І. Карпенко, А.І. Ячник, Л.М. Чернуха, О.І. Іркін.

Персоніфікований підхід до профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.


Д.І. Беш.

Патогістологія внутрішньокоронарних тромбів у пацієнта з гострим інфарктом міокарда.


Резолюція наради експертів «Персоніфікована антитромботична терапія як міждисциплінарна проблема»)


Генріх Сергійович Воронков.

(1939–2016).