№ 4 2018

№ 4 2018 рік
Український Кардіологічний Журнал
Науково-практичний журнал
Передплатний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


Мета журналу і редакційна політика


М.І. Лутай, О.М. Пархоменко, Г.Ф. Лисенко, І.П. Голікова, N. Greenlaw, R. Ferrari, I. Ford, K.M. Fox, J.-C. Tardif, M. Tendera, Ph.G. Steg, R. Young

Пацієнт зі стабільною ішемічною хворобою серця в Україні та Європі: результати 5-річного реєстру CLARIFY


О.М. Пархоменко, Я.М. Лутай, О.І. Іркін, Д.О. Білий, А.О. Степура, С.П. Кушнір, О.А. Скаржевський, О.В. Шумаков

Клініко-анамнестична характеристика та перебіг госпітального періоду захворювання у хворих моло­­дого віку з гострим коронарним синдромом з еле­­вацією сегмента ST


Л.М. Бабій, В.О. Шумаков, О.П. Погурельська, Ю.О. Хоменко, Л.Ф. Кисілєвич

Найближчі та віддалені результати спостереження за пацієнтами, що перенесли гострий інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST та ургентне стентування вінцевих артерій


Н.В. Довгань, О.М. Пархоменко, Я.М. Лутай

Гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента ST на електрокардіограмі: клініко-анамнестичні фактори несприятливого прогнозу госпітального періоду


Л.Г. Воронков, В.В. Горбачова, А.В. Ляшенко, Т.І. Гавриленко, Л.С. Мхітарян

Показники обміну заліза в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від їх основних демографічних і клініко-інструментальних характеристик


К.М. Амосова, О.В. Василенко, К.П. Лазарева, Н.В. Шишкіна, Ю.О. Сиченко, І.І. Горда, А.В. Саблін, Н.В. Мельніченко, Ю.В. Руденко, А.Б. Безродний, К.І. Чєрняєва, І.І. Бурлаченко

Клінічні характеристики пацієнтів з артеріальною гіпертензією, симптомами серцевої недостатності та збереженою фракцією викиду залежно від величини Е/е´ у спокої і при фізичному навантаженні


Л.Г. Воронков, А.С. Солонович, А.В. Ляшенко

Стан когнітивної функції у хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від основних клініко-демографічних та гемодинамічних показників


В.П. Іванов, Т.Д. Данілевич

Антиаритмічна ефективність еплеренону в комплексній терапії пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь


О.А. Коваль, А.В. Хомич, С.В. Романенко, А.С. Скоромна

Характеристика і результати використання нового методу клініко-ехокардіографічної діагностики обструктивної ішемічної хвороби серця з розрахунком індексу наявності коронарної обструкції


Н.В. Лозинська, Ю.А. Іванів

Ультразвуковий аналіз ритму серця плода: клінічне значення і диференційна діагностика брадіаритмій


М.І. Лутай, І.П. Голікова, О.М. Ломаковський, Т.І. Гавриленко

Кальциноз артерій серця при коронарному атеросклерозі


До відома авторів