О.Й. Жарінов, В.В. Студнікова, К.О. Міхалєв, О.П. Надорак, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.Предиктори виникнення ранніх ускладнень після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом

Мета – встановити предиктори виникнення ранніх ускладнень операції аортокоронарного шунтування (АКШ) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) і супутнім цукровим діабетом (ЦД). У зрізовому одноцентровому дослідженні ретроспективно проаналізували дані, отримані при клініко-інструментальному обстеженні 72 пацієнтів із ЦД 2-го типу, відібраних для проведення операції АКШ (57 чоловіків і 15 жінок віком 41–84 роки (у середньому (63±8) років)). У всіх хворих оцінювали загальноклінічні, лабораторні показники, зокрема показники вуглеводного обміну і швидкості клубочкової фільтрації, проводили ехокардіографічне дослідження, коронаровентрикулографію і дуплексне сканування сонних артерій. Ранні небезпечні для життя післяопераційні ускладнення зареєстровано в 14 (19,4 %) пацієнтів. Найчастіше (в 13 пацієнтів) спостерігали гостре пошкодження нирок. У 58 пацієнтів небезпечних для життя ускладнень не зареєстрували. Група хворих з ускладненнями операції АКШ була старшою за віком і характеризувалася більш вираженими вихідними порушеннями функціонального стану нирок. Існує потреба у виконанні спеціальних досліджень з метою вивчення шляхів профілактики пошкодження нирок після АКШ у пацієнтів з ІХС і супутнім ЦД.

Повний текст статті