№ 5 2015

№ 5 2015 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


Г.В. Книшов, В.М. Коваленко, В.В. Лазоришинець, К.В. Руденко, Ю.В. Давидова, Л.М. Прокопович, С.О. Сіромаха.

Сучасний стан і перспективи розвитку екстреної, невідкладної кардіохірургії та інтервенційної кардіології в Україні.


Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Ю.М. Сіренко, Л.О. Муштенко.

Чинники, які впливають на контроль артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку.


C. Farsang, від імені дослідників PICASSO.

Ефективність і переносимість фіксованої комбінації периндоприлу та індапаміду в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: дослідження PICASSO.


В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова, О.О. Даниленко.

Оптимізація діагностики серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом використання спекл-трекінг ехокардіографії.


В.С. Танасічук, С.В. Федьків, Т.М. Бабкіна, Н.В. Танасічук-Гажиєва.

Роль сучасних методів візуалізації серця в оцінюванні ремоделювання лівого шлуночка при хронічних формах ішемічної хвороби серця.


О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай.

Тромбоемболічний потенціал тріпотіння передсердь.


С.А. Руденко.

Профілактика серцевої недостатності при корекції мітральної недостатності ішемічного генезу.


О.В. Синяченко, Г.С. Такташов, М.В. Єрмолаєва.

Кардіопротекторні та кардіотоксичні мікроелементи при хронічній ревматичній хворобі серця.


О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, Г.Я. Ілюшина.

Порушення ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи.


О.Ю. Кулик, О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, Л.В. Якушко.

Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом.


Є.П. Свіщенко, Л.А. Міщенко від імені лікарів – учасників дослідження «Вік судин».

Нова концепція оцінки серцево-судинного ризику за фремінгемськими критеріями – визначення віку судин. Перший досвід використання в українській популяції хворих на артеріальну гіпертензію.


М.М. Долженко, Л.Є. Лобач, С.В. Поташев.

Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на серцево-судинну систему.


О.М. Пархоменко від імені лікарів – учасників проекту «Територія безпеки».

Профілактика венозних тромбозів і емболій у пацієнтів терапевтичного профілю: сучасний стан проблеми, можливі шляхи її вирішення в Україні. Результати проекту «Територія безпеки».


Резолюція ХVI Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23–25 вересня 2015 р.)


Юрій Андрійович Іванів

(до 60-річчя від дня народження)