№ 5 2016

№ 5 2016 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


О.М. Пархоменко, О.І. Іркін, Я.М. Лутай, С.П. Кушнір, Д.О. Білий, А.О. Степура.

Порівняльна оцінка ефективності та безпечності різних режимів ліпідознижувальної терапії у хворих з гострим інфарктом міокарда.


Л.М. Бабій, Н.П. Строганова, С.Ю. Савицький, Ю.О. Хоменко.

Особливості раннього і пізнього ремоделювання серця у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, залежно від локалізації ураження.


К.М. Амосова, Ю.В. Руденко.

Прихильність пацієнтів з артеріальною гіпертензією до алгоритмізованої антигіпертензивної терапії в реальній клінічній практиці.


М.М. Долженко, Л.М. Грубяк, Н.Р. Сохор.

Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту.


О.Г. Обертинська.

Резистентна артеріальна гіпертензія: аналіз багатокомпонентної комбінованої антигіпертензивної терапії.


О.С. Сичов, А.О. Бородай.

Валідація російськомовної версії опитувальника AF-QоL у пацієнтів з фібриляцією і тріпотінням передсердь неклапанного походження.


В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк, В.В. Братусь.

Механізми розвитку серцево-судинної патології при остеоартрозі.


О.М. Ковальова, Т.В. Ащеулова, С.В. Іванченко, О.В. Гончарь.

Взаємозв’язок рівня хемерину в сироватці крові та метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу.


Т.Б. Бевзенко, І.Ю. Головач, М.В. Єрмолаєва, Л.В. Седа, О.В. Синяченко.

Кардіопульмональні зміни при васкуліті Шенлайна – Геноха.


М.Ю. Дяченко, Д.І. Онофрейчук, М.Ю. Соколов.

Синдром no-reflow при проведенні перкутанної реперфузії міокарда як наслідок пізньої госпіталізації.


О.Г. Несукай, О.О. Даниленко, А.С. Козлюк, С.В. Чернюк, В.А. Федьків.

Амілоїдоз: клініка, діагностика, лікування.


Європейський конгрес кардіологів – 2016.


Резолюція ХVII Національного конгресу кардіологів України.

(Київ, 21–23 вересня 2016 р.)


До відома авторів